Menu

Terug naar Onderwerpen >De vervaldag voor de pacht nadert

De vervaldag voor de pacht nadertTerug naar Onderwerpen >

Alle regio's

Vanaf het najaar komt voor heel wat streken in Vlaanderen ook de vervaldag voor de pacht naderbij. Telkens opnieuw roept dat bij de eigenaars maar zeker ook bij de pachters een aantal vragen op. Ze vragen vraagt zich af hoe hoog de pachtprijs mag zijn, of de pacht ieder jaar opnieuw verhoogd mag worden, hoe betaald moet worden … In dit onderwerp gaan we wat dieper in op deze vragen.