Menu

Aardappelcontracten binnen een juridisch kader

Terug naar Onderwerpen
Vermijd verrassingen in de sector en onderhandel over een goed aardappelcontract.
Karolien Cools, landbouwconsulent Boerenbond

Afgelopen zomer bleek nog maar eens dat de weersomstandigheden en hun impact op de opbrengst en kwaliteit van aardappelen zeer moeilijk te voorspellen zijn. Dit veroorzaakt bij heel wat telers problemen om aan hun contracten te voldoen. Bij de afhandeling van de aardappelcontracten duiken nu voorwaarden op die beide partijen ondertekend hebben, maar waar de teler vaak onvoldoende bij stilgestaan had. Een voorwaarde voor een duurzaam aardappelcontract is dat het zeer duidelijk is en dat beide partijen bij aanvang weten waarvoor ze zich engageren. Een nadere analyse maakt een en ander duidelijk.

Meer informatie