Menu

In dit onderwerp

Checklist Vegaplan Standaard
Minder uit dit onderwerp

Heel wat van de nieuwe controlepunten zijn aanbevelingen en veel daarvan zullen ook gecontroleerd worden aan de hand van een aantal open vragen of door een beperkt aantal extra administratieve eisen. Wie zich wat voorbereidt, zal snel kunnen antwoorden op die vragen en zo de controle vlot laten verlopen.

De vereisten met blauwe achtergrond zijn van toepassing voor alle teelten. De tekst in het rood, zijn de wijzigingen in vergelijking met de IKKB-standaard (vorige versie van het lastenboek). Raadpleeg de checklist.