Menu

Checklist Vegaplan Standaard

Terug naar Onderwerpen
Het lastenboek kreeg niet alleen een nieuwe naam, maar zijn reikwijdte werd ook uitgebreid met wat extra vereisten in het kader van duurzaamheid.
Karolien Cools, landbouwconsulent Boerenbond

In dit onderwerp

Checklist Vegaplan Standaard
Minder uit dit onderwerp

Op 1 maart wijzigde de IKKB-standaard naar de Vegaplan Standaard. Het lastenboek kreeg niet alleen een nieuwe naam, maar zijn reikwijdte werd ook uitgebreid met wat extra vereisten in het kader van duurzaamheid. Ook de IPM-vereisten (geïntegreerde gewasbescherming) werden erin opgenomen.

De Vlaamse overheid zal een certificaat voor de Vegaplan Standaard aanvaarden als bewijs dat het bedrijf de regels van IPM naleeft. De controles van de nieuwe eisen gaan van start op 1 juni. In dit onderwerp lichten we de nieuwe eisen rond duurzaamheid toe.

Uitbreiding van de reikwijdte

Binnen Vegaplan werd de keuze gemaakt om verder in te zetten op duurzame ontwikkeling. Dat betreft niet alleen extra aandacht voor milieubescherming maar ook voor de sociale en economische aspecten. Hierbij werd rekening gehouden met de haalbaarheid voor land- en tuinbouwbedrijven, maar ook met de geloofwaardigheid naar andere schakels in de keten en de andere nationale en internationale kwaliteitssystemen. Naast de uitbreiding met de duurzaamheidseisen en IPM-eisen, werd ook de waaier van de gewassen vervolledigd door opname van granen, olie- en eiwithoudende gewassen en suikerbieten bestemd voor de biobrandstoffen/vloeibarebiomassaproductie.

Deel deze pagina: 

Meer informatie