Menu

Wat zijn MVC´s?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Check je mestverwerkingscertificaten
Minder uit dit onderwerp

MVC´s zijn certificaten waarmee je kunt aantonen dat een bepaalde hoeveelheid dierlijke mest verwerkt werd. Eén MVC vertegenwoordigt één verwerkte kilogram stikstof (N). Deze MVC´s zijn jaargebonden en zijn specifiek voor de verwerkte mestsoort. De Mestbank reikt MVC’s uit aan mestverwerkingsinstallaties voor de hoeveelheid stikstof die ze verwerkt hebben, of aan bedrijven en verzamelpunten die hun mest exporteren.

Mestverwerkingscertificaten kan je vrij verhandelen. Zo’n overdracht – via het Mestbankloket of via formulieren – moet gebeuren binnen wettelijke termijnen. Ben je mestverwerkingsplichtig, dan moet je tijdig voldoende MVC’s op de MVC-rekening plaatsen. ‘Tijdig’ wil zeggen dat MVC´s voor het productiejaar 2015 vóór 30 september van dit jaar op de rekening moeten staan. Voor bedrijven met NER-Dmvw’s (zie hieronder) gelden er kortere termijnen. Zij moeten namelijk het volgende jaar al voldoende MVC’s op de rekening hebben.