Menu

Voorwaarden en verplichtingen

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Check je mestverwerkingscertificaten
Minder uit dit onderwerp

Basisverwerkingsplicht

Voor deze verplichting hoef je de mest niet zelf te verwerken, want de MVC´s mogen van een ander bedrijf afkomstig zijn. In dit geval mogen maximaal 5000 MVC´s afkomstig zijn van pluimveemest die door een andere landbouwer geproduceerd werd. Om te voldoen aan de basisplicht van 2015, moeten er ten laatste op het einde van volgende maand voldoende MVC’s op de certificatenrekening van 2015 staan. Je kunt er dus MVC’s van de jaren 2015 en 2016 voor gebruiken. Concreet kan je de verwerking spreiden over twee jaar om te voldoen aan de basisplicht van één jaar.

Plicht bij overname van NER-D´s

Om deze verplichting na te komen voor het productiejaar 2015, moet de mest ook in 2015 verwerkt zijn en bovendien moet het gaan over bedrijfseigen mest. Dat wordt gecontroleerd aan de hand van transportdocumenten. Ook deze certificaten moeten ten laatste op 30 september op de rekening van 2015 staan.

Plicht bij bedrijfsontwikkeling door mestverwerking

Wie een nieuwe aanvraag voor bedrijfsontwikkeling indient, moet op het ogenblik van de aanvraag (of op 1 juli als je de aanvraag ingediend hebt vóór 1 juli), voor het afgelopen kalenderjaar over voldoende MVC’s beschikken om te voldoen aan de basisverwerkingsplicht van het voorgaande jaar én de vereiste bijkomende verwerking na een eventuele eerdere toekenning van NER-mvw’s. Bovendien moet je in het afgelopen jaar 25% van de aangevraagde netto-uitbreiding verwerkt hebben. Ook hiervoor moeten de nodige MVC’s op de certificatenrekening staan. Wie dus in 2017 een aanvraag indient, moet voor het productiejaar 2016 tijdig voldoende MVC´s op de MVC-rekening van 2016 zetten. De mest moet bovendien in 2016 verwerkt zijn. Voor 25% van de gevraagde uitbreiding moet die verwerkte mest bedrijfseigen mest zijn. Voor 100% van de gerealiseerde of gevraagde uitbreiding moet het bedrijfseigen mest zijn van de gevraagde diersoort. Ook wie geen nieuwe aanvraag indient maar wel over NER-Dmvw’s beschikt, moet nu al de certificaten van het afgelopen jaar op de rekening hebben.