Menu

Mogelijke sancties en boetes

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Check je mestverwerkingscertificaten
Minder uit dit onderwerp

Voldoe je voor een bepaald kalenderjaar niet aan de basismestverwerkingsplicht of aan de plicht na overname van NER’s mits mestverwerking, krijg je een administratieve geldboete. Deze boete bedraagt 2 euro per kg N die je te weinig verwerkte. Bij een herhaling verdubbelt deze boete.

Voldeed je niet aan de voorwaarden voor bedrijfsontwikkeling mits mestverwerking, dan worden de toegekende NER-mvw’s deels of volledig geannuleerd vanaf 1 januari die volgt op het jaar dat je te weinig mest verwerkte.