Menu

Mestverwerking en analyseverplichting

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Check je mestverwerkingscertificaten
Minder uit dit onderwerp

Je bent verplicht om meststalen te laten nemen voor de aan- en afvoer van mest naar en van een verwerkingsinstallatie en voor de export van mest. Deze stalen zijn maximaal drie maanden geldig. Je moet ze aanmelden in het internetloket voor staalnamemelding (SMIL). De erkende laboratoria bezorgen de analyseresultaten rechtstreeks aan de VLM via SMIL. Stalen die niet aangemeld werden, zijn niet rechtsgeldig voor de Mestbank en komen dus ook niet in aanmerking voor MVC`s.