Menu

Voor wat kan ik een afwijking aanvragen?

Terug naar Onderwerp

Specifiek voor serres of serreloods combinaties kunnen er voor onderstaande punten uit de wetgeving een afwijking aangevraagd worden.

Artikel

Onderwerp

Indien

3.2

Grootte van de compartimenten

> 5700 GJ

3.4

Compartimentwand

 

5.2

Branddetectie, waarschuwing, melding

Compartimenten > 2.000 m²

5.3

Rook- en warmteafvoer

Compartimenten > 10.000 m²

5.6

Centrale controle- en bedieningspost

 

6.1

Afstand tussen gebouwen

Afstand < dan in tabel

6.2

Spiegelsymmetrie ten opzichte van de perceelsgrens

Afstand < dan in tabel

6.6

Brandgedrag van daken

 

7.2

Af te leggen weg tot een uitgang

Loopafstand meer dan 60 m is

7.3

Breedte van de uitgangen

 

8.1

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

 

 

Voor andere punten kan geen afwijking aangevraagd worden en moeten de bepalingen van bijlage 6 toegepast worden.