Menu

Typeoplossing één keer per jaar bijwerken

Terug naar Onderwerp

Het is de bedoeling dat de typeoplossing één keer per jaar bijgewerkt wordt. Er werd vroeger immers gesteld dat de typeoplossing niet statisch is, maar aangepast kan worden aan nieuwe inzichten. Om het geheel overzichtelijk te houden, werd afgesproken om voorstellen tot wijziging telkens in september te bespreken. Dit leidde dit jaar tot een tweede versie die goedgekeurd werd in oktober 2017. Als er knelpunten naar boven komen bij de toepassing van deze typeoplossing, kun je die signaleren. Er kan dan bekeken worden of die in eerste fase individueel opgelost kunnen worden en erna in de besprekingen ter voorbereiding van een nieuwe typeoplossing (september 2018) mee opgenomen kunnen worden.