Menu

Afwijking over afstand tussen gebouwen en percelen

Terug naar Onderwerp

Afstand tussen gebouwen (artikel 6.1)

Om te vermijden dat een brand in een werkplaats of woning overslaat naar een tuinbouwkas of omgekeerd, bestaat naast compartimentering ook de mogelijkheid om deze afzonderlijk van elkaar te bouwen op een voldoende afstand van elkaar.  Deze afstand tussen gebouwen wordt bepaald door de  straling van een brand te beperken tot 15 kW/m².   In tabel 4 van bijlage 6 zijn verschillende oplossingen uitgerekend voor industriegebouwen die ongeveer 12 m hoog zijn.  Tuinbouwkassen zijn vaak veel lager, waardoor deze type-oplossingen uit tabel 4 niet aangepast zijn voor tuinbouwkassen.  

In de onderstaande tabel, zijn enkele berekeningen uitgevoerd voor tuinbouwkassen.  Indien de afstand tussen een tuinbouwkas en een naburig gebouw groter is dan of gelijk aan de afstanden vermeld in de onderstaande tabel, dan wordt verondersteld dat de tuinbouwkas voldoet aan de voorschriften van punt 6.1 van bijlage 6 en is er geen afwijking nodig.

Spiegelsymmetrie ten opzichte van de perceelsgrens (artikel 6.2)

De afstand tot naburige percelen dient groter of gelijk te zijn aan de helft van de minimale afstand tussen gebouwen. Onderstaande tabel geeft de minimumafstand tot perceelsgrenzen.