Menu

Werking Boerenbond

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Boerenbond volgt ontwikkelingen coronavirus op de voet
Minder uit dit onderwerp
We houden je op de hoogte van de Boerenbondwerking. Momenteel zijn alle vormingen vooralsnog opgeschort. Het dienstbetoon is bereikbaar via het centrale telefoonnummer 016 28 61 61.

Update 23.03.2020. Twee handige tools

Wij hebben twee handige hulpmiddelen ontwikkeld om deze coronacrisis door te komen. Op dit dashboard vind je een duidelijk overzicht van wat Boerenbond al verwezenlijkt heeft. En via deze handige tool zorg je dat je het overzicht kan blijven bewaren van eventuele inkomensverliezen die jouw bedrijf te verduren krijgt tijdens de crisis. Dit kan je later helpen voor een vlottere afhandeling.

Update 18.03.2020. Nieuwe regeling dienstbetoon en vormingen

Ook voor onze adviezen en zitdagen verandert er vanaf vandaag heel wat. De geplande zitdagen kunnen niet doorgaan. Om de continuïteit van de dienstverlening te blijven garanderen, ook in situaties waarbij collega’s en centrale nummers niet meer beschikbaar zouden zijn, voeren we vanaf vandaag het centraal dienstverleningsnummer 016 28 61 61 in.  

Update 18.03.2020. Floraliën uitgesteld tot volgend jaar

De Raad van Bestuur van Floraliën Gent (Koninklijke maatschappij voor Landbouw en Plantkunde vzw) heeft, na overleg met de leden van de Algemene Vergadering, beslist om Floraliën Gent 2020 te verplaatsen naar de periode april/mei 2021. Lees meer

Update 13.03.2020. Opschorting niet-dringende bestuursvergaderingen

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de overheid gisteravond een aantal bijkomende maatregelen genomen. Als gevolg hiervan hebben wij beslist om alle niet dringende bestuursvergaderingen van bedrijfsgilden, regioraden, provinciale besturen, studiekringen, vakgroepen en bedrijfsleiderskringen vanaf vandaag tot en met vrijdag 3 april op te schorten. Dringende vergaderingen moeten maximaal via skype georganiseerd worden.

Update 12.03.2020. Vormingen opgeschort, dienstbetoon blijft bereikbaar

Naar aanleiding van de nieuwste ontwikkelingen omtrent het coronavirus heeft Boerenbond het volgende beslist omtrent zijn vormingen en dienstbetoon:

  • Alle vormingen georganiseerd door AgroCampus en Boerenbond worden vanaf morgen, vrijdag 13 maart, tot en met vrijdag 3 april opgeschort. Nieuwe data worden later meegedeeld.
  • Alle bestuursleden die zelf vormingen organiseren, raden we ten stelligste aan om de vormingen in de periode van 13 maart tot en met 3 april uit te stellen tot een later moment. Breng zeker de locatie, lesgevers en deelnemers op de hoogte en verwittig ook AgroCampus om de subsidieaanvraag te annuleren.
  • Ons dienstbetoon blijft bereikbaar voor leden. Wel zullen onze dienstbetoonconsulenten hun zitdagen op afspraak inplannen om wachtrijen tot een minimum te herleiden.

Laat je indien mogelijk telefonisch adviseren. Neem hiervoor contact met je provinciaal kantoor. Zo kunnen we de risico's maximaal beperken. 

Wat met dienstbetoon Boerenbond? 

De dienstbetoonconsulenten van Boerenbond blijven beschikbaar, maar zij zullen enkel op afspraak werken. Ook enkele locaties zijn gewijzigd. De meest actuele informatie vind je op onze website

Meld de impact van corona op je bedrijf

Boerenbond is momenteel bezig met het inventariseren van de impact van het coronavirus op de land- en tuinbouwsector. Land- en tuinbouwers die toch al een impact van het virus voelen op hun bedrijf, kunnen dit melden via mail.

Wat met de activiteiten van Landelijke Gilden?

Mensen samenbrengen in een toffe sfeer, da's één van de specialiteiten van Landelijke Gilden! Maar wat nu het coronavirus in het land is?