Menu

Werking Boerenbond

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Boerenbond volgt ontwikkelingen coronavirus op de voet
Minder uit dit onderwerp
We houden je op de hoogte van de Boerenbondwerking. Momenteel zijn alle vormingen vooralsnog opgeschort. Het dienstbetoon is bereikbaar via het centrale telefoonnummer 016 28 61 61.
Laatst aangepast: 
1 juli 2020

Dienstbetoon Boerenbond

Je kan Dienstbetoon contacteren via het nummer 016 28 61 61  (op werkdagen tussen 9u00 en 16u30) of corona@boerenbond.be
We blijven de voorkeur geven aan dienstbetoon via telefoon of computer. In uitzonderlijke gevallen, wanneer we je niet op afstand kunnen helpen, kunnen we terug een afspraak inplannen.  Let op:

 • Tijdens deze afspraak dien je de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. 
 • Naar een zitdag komen zonder afspraak en je beurt afwachten kan niet. 

Om een afspraak te maken, bel je naar het centrale nummer (016 28 61 61). Een consulent zal dan samen met jou bekijken hoe hij/zij je het beste kan helpen met je vraag.

Vormingen 

De individuele opleidingen rijbewijs G zijn gefaseerd terug van start gegaan op 16 mei.
Alle vormingsactiviteiten in groepsverband zijn opgeschort tot nog te bepalen datum
De binnenlandse stages in het kader van starterscursus zijn terug gestart sinds 18 mei.

Boerenbondkantoren

Sinds 4 mei zijn de Boerenbondkantoren terug geopend voor bezoekers (in specifieke goedgekeurde gevallen, onder andere dienstbetoon op afspraak) en leveranciers. Bezoekers zijn enkel welkom op afspraak en ze moeten zich houden aan de strikte regels. Lees meer. 

Bestuursvergaderingen en ledenactiviteiten


De Nationale Veiligheidsraad nam opnieuw enkele beslissingen waardoor fysieke bijeenkomsten opnieuw mogelijk zijn. Hieronder zetten we de beslissingen kort op een rijtje.

Bestuursvergaderingen mogen opnieuw georganiseerd worden, als je rekening houdt met deze voorwaarden:

 • Je hebt maximaal 50 deelnemers;
 • Eén van de deelnemers is een verantwoordelijke begeleider;
 • Je maakt een aanwezigheidslijst met de namen van alle deelnemers;
 • De deelnemers kunnen tijdens de hele activiteit de veiligheidsafstand van 1,5 m respecteren;
 • Het dragen van een mondmasker is aanbevolen.

Ook als je aan een tafel zit, moeten de deelnemers de veiligheidsafstand van 1,5 m respecteren.

Dit is strenger dan de voorschriften rond afstand binnen je persoonlijke bubbel. Deelnemers die samen onder één dak wonen, mogen wel dichter bij elkaar komen.

Bestuursvergaderingen van bedrijfsgilden, regioraden, provinciale besturen, (provinciale) vakgroepen zijn opnieuw mogelijk met maximaal 50 deelnemers. Ook vormingen kunnen opnieuw georganiseerd worden. Vergaderingen van bedrijfsleiderskringen zijn een beperkte ledenactiviteit en kunnen onder de hierboven gestelde voorwaarden opnieuw georganiseerd worden. In alle gevallen blijft digitaal vergaderen een mogelijkheid. Je gaat hierover best het gesprek aan met je bestuur en je kan uiteraard ook rekenen op de ondersteuning van je consulent.

Evenementen mogen ook opnieuw georganiseerd worden. Dit zijn activiteiten die zich tot het brede publiek richten, binnen met 200 toeschouwers en in open lucht met 400. Gemeentebesturen zullen over een checklist (matrix) beschikken om aanvragen van organisatoren te beoordelen en eventueel extra voorwaarden op te leggen..

Respecteer altijd de basisregels die gericht zijn op de veiligheid van de deelnemers/vrijwilligers en de verdere verspreiding van het COVID19-virus.

De basisregels zijn:

 • Informeer je deelnemers vooraf en tijdens je activiteit over de preventiemaatregelen die van toepassing;
 • Deelnemers moeten altijd 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden;
 • Het bewaren van de sociale afstand is ook belangrijk voor én na je activiteit; samenscholingen moet je vermijden;
 • Je stelt de deelnemers middelen ter beschikking om de noodzakelijke handhygiëne mogelijk te maken. Enkel als een Boerenbond-consulent aanwezig is, stelt Boerenbond deze middelen ter beschikking.
 • Het dragen van mondmaskers is niet verplicht, maar aanbevolen; 
 • Je maakt afspraken over het bewaren van de hygiëne van je locatie en voorziet hier materiaal voor;
 • Een goede verluchting van de plaats waar je samen komt is van groot belang, liefst met verse buitenlucht; activiteiten in open lucht zijn de beste!
 • Je duidt een contactpersoon waar deelnemers voor, tijdens en na de activiteit bij terecht kunnen met vragen of een melding rond een mogelijke besmetting.

  Voor activiteiten met een verhoogd risico volgen er specifieke richtlijnen. Voor activiteiten met een risicogroep als doelgroep, zal er een charter komen zodat ook kwetsbare groepen hun maatschappelijk engagement kunnen opnemen. Het is de bedoeling om bij de analyse van de risico’s niet direct meer te vertrekken van één gedeeld persoonskenmerk (bijv. leeftijd), maar van een combinatie van persoonlijke gezondheidsrisico’s en de risicograad van de activiteit/engagementen.