Menu

Welke soorten oriënterende bodemonderzoeken zijn er?

Terug naar Onderwerp

Een bodemonderzoek kan op meerdere manieren uitgevoerd worden en het heeft niet steeds hetzelfde doel. We gaan eerst in op de onderzoeksmethode.

Volledig bodemonderzoek

Bij een volwaardig oriënterend bodemonderzoek, bijvoorbeeld in het kader van verkoop, wordt het hele terrein gescreend op bodemverontreiniging, met een extra focus op de risicolocaties. Na zo’n onderzoek kan een overdracht plaatsvinden. Er worden stalen genomen en geanalyseerd van het vaste deel van de bodem én van het grondwater. Deze stalen worden onderzocht op de stoffen die in de bodem kunnen voorkomen als gevolg van de activiteiten. Wanneer je bijvoorbeeld brandstof opslaat, wordt onderzocht of de stalen minerale olie bevatten. OVAM heeft een standaardprocedure voor het oriënterend bodemonderzoek opgesteld, die beschrijft op welke plaats geboord moet worden, welke stalen genomen worden en op welke stoffen de stalen geanalyseerd worden.

Exploitatie-onderzoek

Een exploitatie-onderzoek is een bodemonderzoek dat zich beperkt tot de zones waar risico-activiteiten plaatsvinden, bijvoorbeeld rond de opslag van brandstof of aan de tankplaats van de tractor. Het wordt alleen uitgevoerd bij de periodieke onderzoeksplicht of bij het stopzetten van een specifieke risicoactiviteit. De resultaten van dit onderzoek volstaan niet om je grond te verkopen. Dat staat ook letterlijk vermeld op het bodemattest.

Administratief onderzoek

Wanneer de uitbater van het bedrijf kan aantonen dat er op het terrein geen verontreiniging ontstaan kan zijn, doordat hij voldoende maatregelen heeft genomen, volstaat in bepaalde gevallen een administratief onderzoek. In dit geval worden er geen of minder boringen gedaan of peilbuizen geplaatst. De erkende bodemsaneringsdeskundige moet de mogelijkheid dat een bodemverontreiniging ontstaan is inschatten. Hij kijkt dan naar de aard van de risicolocatie, bijvoorbeeld naar het volume van de brandstofopslag, de plaats van de opslag en de maatregelen die getroffen werden om de bodem te beschermen. Hij moet goed motiveren waarom geen of minder veldwerk nodig is. De standaardprocedure van het oriënterend bodemonderzoek heeft hiervoor een doorstroomschema. Na het doorlopen van dit schema wordt besloten of er effectief stalen van de bodem en het grondwater genomen moeten worden.  

(vraag beantwoord door OVAM)

Meer informatie