Menu

Wat zijn normale prijzen voor een oriënterend bodemonderzoek?

Terug naar Onderwerp

Net als bij andere werken die door firma’s uitgevoerd worden, kunnen de prijzen voor een oriënterend bodemonderzoek nogal uiteenlopen. Het is daarom aan te raden om bij verschillende bodemsaneringsdeskundigen een offerte op te vragen. Om de prijs te kunnen beoordelen, moet je weten waarom het onderzoek uitgevoerd wordt (bij overdracht, bij stopzetting of als periodieke plicht) en wat de situatie op het terrein is.

De uurlonen die aangerekend worden, kunnen verschillend zijn afhankelijk van de firma, maar ook de verplaatsingskosten spelen een rol. Een grote kostenpost is steeds het veldwerk, dus het boren in de grond en het nemen van stalen. Afhankelijk van de grootte van de risicolocaties en afhankelijk van de grootte van het terrein, moeten er meer of minder stalen genomen worden. Dat kan een behoorlijk verschil maken in prijs. Ook de diepte van het grondwater bepaalt deels het tarief, omdat er bijna altijd tot onder het grondwaterniveau geboord moet worden. Boringen en peilbuizen worden dikwijls gefactureerd per geboorde meter en niet per stuk, wat uiteraard de kostprijs beïnvloedt. Ook of er al dan niet beton- of kernboringen uitgevoerd moeten worden om verhardingen te doorboren, kan een rol spelen. Het kan belangrijk zijn om op deze kostenposten te letten bij het vergelijken van de offertes.

(vraag beantwoord door OVAM)

Meer informatie