Menu

Wat kan ik doen om problemen met bodemverontreiniging te vermijden?

Terug naar Onderwerp

Alles begint met een bewuste houding ten opzichte van bodem en bodemverontreiniging. Als je zelf overtuigd bent dat bodemverontreiniging moet vermeden worden, dan is de belangrijkste stap al gezet. Daarnaast zijn er enkele aandachtspunten die opgesomd worden in een brochure met als titel 'Beter voorkomen dan saneren'. Hierin worden ook praktische tips gegeven over preventie van verontreiniging en reageren in het geval van schade.

Hoe sneller een verontreiniging wordt ontdekt, hoe minder kans de verontreiniging krijgt om zich te verspreiden. De kosten voor de sanering zijn dan veel lager!

Denk er bijvoorbeeld aan dat een niet-gekeurde tank niet verzekerd is. Toch laten nog veel exploitanten na om hun tank periodiek te keuren. Veel schadegevallen komen voort uit niet-gekeurde tanks. Laat dus tijdig je tanks keuren en beperk zo het risico op hoge saneringskosten. Bij een ondergrondse tank heb je meer kans op ernstige bodemverontreiniging dan bij een bovengrondse tank. Bij een bovengrondse tank zie je immers meteen of er een lek is en kan er snel worden gereageerd. Kies dus bij voorkeur voor een bovengronds exemplaar, als je een nieuwe tank laat plaatsen.

De brochure vind je via ovam.be/beter-voorkomen-dan-saneren

(vraag beantwoord door OVAM)

Meer informatie