Menu

Wat is een risicogrond?

Terug naar Onderwerp

Een risicogrond is een grond waarop potentieel bodembedreigende activiteiten uitgevoerd worden of werden. Deze indeling is geïntegreerd met de milieuvergunningsplichtige activiteiten (de Vlaremlijst en de rubrieken op een milieuvergunning). Let wel op: niet elke milieuvergunningsplichtige activiteit is een risicoactiviteit.

Afhankelijk van de startdatum van de activiteiten van de risico-inrichting geldt er een andere indelingslijst:

  • gestart vóór 1 juni 2015: bijlage I van Vlarebo
  • gestart vanaf 1 juni 2015: bijlage I van Vlarem II

Wanneer er een letter vermeld wordt bij een activiteit, wil dit zeggen dat er een bodemonderzoek vereist is en er dus een (periodieke) onderzoeksplicht geldt.

Enkele voorbeelden van risico-inrichtingen uit onze sectoren:

  • opslag van zware stookolie, diesel of lichte stookolie met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20.000 liter
  • opslag van meer dan 1 m³ zwavelzuur
  • werkplaats voor nazicht, herstellen en onderhouden van motorvoertuigen
  • brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen met meer dan 2 verdeelslangen
  • installaties voor elektriciteitsproductie (zoals een wkk of gasturbine) met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van meer dan 150 kW.

Meer informatie