Menu

Wat is een (periodieke) onderzoeksplicht?

Terug naar Onderwerp

Zijn er risico-activiteiten aanwezig op een bedrijf, dan geldt er ook een verplichting tot het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek (OBO). Dat onderzoek is soms alleen verplicht bij een overdracht of stopzetting, maar voor heel wat activiteiten moet je dat ook voor een welbepaalde datum doen en vervolgens periodiek. Het onderscheid wordt weergegeven door een letter of Vlarebo-categorie. Er zijn zes categorieën van zogenaamde risico-activiteiten: A, A*, B, B*, S en O.

Indien er op je bedrijf een ingedeelde risico-activiteit is, geldt de onderzoeksplicht steeds bij de overdracht van gronden, en bij de sluiting en stopzetting van een inrichting of activiteit. Afhankelijk van de categorie kan er ook een periodieke plicht zijn:

  • categorie A: periodieke onderzoeksplicht de eerste maal binnen de twaalf jaar en vervolgens om de twintig jaar
  • categorie B: periodieke onderzoeksplicht de eerste maal binnen de zes jaar en vervolgens om de tien jaar
  • categorie A* of B*: onderzoeksplicht in functie van de wijze van opslag (bij uitsluitend bovengrondse opslag is een OBO alleen verplicht bij overdracht of sluiting van de risico-inrichting; bij ondergrondse opslag of een combinatie van ondergrondse en bovengrondse opslag is er een periodieke verplichting zoals bij A en B)
  • categorie O: geen periodieke onderzoeksplicht,
  • categorie S: alleen een OBO om de startsituatie vast te leggen voor de exploitatie van een GPBV-inrichting, uit te voeren vóór de milieuvergunningsaanvraag.

 

Meer informatie