Menu

Wat is de deadline voor het bodemonderzoek?

Terug naar Onderwerp

De tabel toont wanneer een eerste periodiek bodemonderzoek uitgevoerd moet/moest worden. Hierbij moet je steeds uitgaan van de startdatum van de strengste Vlarebo-categorie.

Start van de risico-inrichting (1)Vlarebo-categorie AVlarebo-categorie B
Voor 1995Voor 31 december 2013Voor 31 december 2011
Tussen 1995 en 1 juni 2008Binnen 10 jaar na de start van de exploitatie en ten laatste op 31 december 2017Binnen 8 jaar na de start van de exploitatie en ten laatste op 31 dec 2015
Tussen 1 juni 2008 en 1 juni 2015Binnen 12 jaar na de start van de exploitatieBinnen 6 jaar na de start van de exploitatie
Na 1 juni 2015Binnen 12 jaar na de start van de exploitatieBinnen 6 jaar na de start van de exploitatie

 

(1) Startte de risico-inrichting vóór 1 juni 2008? Dan waren de periodieke verplichtingen uit het Bodemsaneringsdecreet van 1995 van kracht. Die verplichtingen moest je nakomen vóór 1 juni 2010. (Bron: www.ovam.be/periodiekeplicht)

Waren er in het verleden risico-activiteiten die nu niet meer aanwezig zijn én werd hiervoor al een OBO uitgevoerd bij de stopzetting of sluiting? Dan ben je niet meer onderworpen aan het verplichte periodieke bodemonderzoek. Werd dit onderzoek echter nog niet uitgevoerd, dan blijf je nog steeds verplicht om dit onderzoek uit te voeren.

Onlangs werden in de wetgeving nieuwe data ingeschreven wanneer minstens een OBO moet hebben plaatsgevonden zodat de doelstelling dat tegen 2036 de sanering van alle historisch verontreinigde gronden gestart moet zijn, kan gehaald worden. Deze termijnen worden door de OVAM nauw opgevolgd.

Het aangepaste verplichte bodemonderzoek geldt voor de risico-inrichtingen waarvan de exploitatie gestart is voor 29 oktober 1995. Door het nieuwe decreet moet op alle nog niet-geïnventariseerde gronden een bodemonderzoek uitgevoerd worden en dat verslag moet bij de OVAM ingediend zijn vóór de volgende data:

  • Wanneer op de grond vroeger minstens één risico-inrichting van categorie B uitgebaat werd, moet het bodemonderzoek voor 31 december 2021 gebeuren. De huidige eigenaar van de grond is verantwoordelijk.
  • Wanneer op de grond vroeger minstens één risico-inrichting van categorie A, maar niet van categorie B uitgebaat werd, moet het bodemonderzoek voor 31 december 2023 gebeuren. De huidige eigenaar van de grond is verantwoordelijk.
  • Wanneer op de grond vroeger minstens één risico-inrichting van categorie O, maar niet van categorie A of B uitgebaat werd, moet het bodemonderzoek voor 31 januari 2027 gebeuren. De huidige eigenaar van de grond is verantwoordelijk.
  • Wanneer op de grond nog altijd één of meerdere risico-inrichtingen van categorie O uitgebaat worden en de exploitatie is gestart voor 29 oktober 1995; moet het bodemonderzoek uiterlijk op 31 januari 2027 gebeurd zijn. De exploitant is verantwoordelijk. (Voor inrichtingen van categorie A of B geldt een periodieke onderzoeksplicht).

Meer informatie