Menu

Wanneer moet ik welk type bodemonderzoek uitvoeren?

Terug naar Onderwerp

Ik wil mijn terrein overdragen

Wanneer je een terrein wil overdragen, moet er een volledig oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd worden. In dit geval wordt het volledige terrein gescreend en de risicolocaties worden onderzocht. Op die manier krijgt men een totaalbeeld van de bodem- en grondwaterkwaliteit van het terrein.

Ik wil stoppen met mijn activiteiten

Wanneer je wil stoppen met je activiteiten, moet je een exploitatieonderzoek laten uitvoeren. Onder bepaalde voorwaarden kan een volwaardig oriënterend bodemonderzoek gebruikt worden voor de stopzetting van de activiteiten zowel als voor de overdracht van de grond. Het is dan wel aangewezen dat alle activiteiten effectief beëindigd zijn vooraleer het bodemonderzoek uitgevoerd wordt.

Ik kreeg een brief in verband met de periodieke onderzoeksplicht

Wie van OVAM een brief krijgt over de periodieke onderzoeksplicht, hoeft alleen een exploitatie-onderzoek te laten uitvoeren. Daarbij worden alleen de risicolocaties op je terrein onderzocht, dus de zones waar mogelijk bodemverontreiniging ontstond. Denk aan de omgeving van een brandstofopslag (tank), een (garage)werkplaats of een tankinstallatie. Omdat de rest van het terrein niet onderzocht wordt, volstaat het resultaat van dit onderzoek niet wanneer je het terrein overdraagt aan iemand anders, bijvoorbeeld bij een verkoop.

(vraag beantwoord door OVAM)

Meer informatie