Menu

Hoe weet ik zeker of ik al dan niet een oriënterend bodemonderzoek moet doen?

Terug naar Onderwerp

Om de gronden waarop een onderzoeksplicht rust in kaart te brengen, vertrouwt OVAM onder meer op de gegevens van de milieuvergunningen die ze doorkrijgt van de gemeente. Deze gegevens worden opgenomen in de gemeentelijke inventaris en ze bevatten de administratieve vergunningstoestand van de grond.

Eerst en vooral is het belangrijk dat bepaald wordt of de milieuvergunning overeenkomt met de feitelijke situatie op het terrein. De kans is immers groot dat de vergunning meer activiteiten omvat dan de werkelijke activiteiten die er plaatsvinden of er in het verleden plaatsgevonden hebben. Maar de onderzoeksplicht geldt ook als deze activiteiten aanwezig zijn of waren op uw grond zonder milieuvergunning. Of er een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd moet worden, is dus afhankelijk van de werkelijke situatie.

Wanneer er twijfels blijken te zijn of een onderzoek uitgevoerd moet worden, dan neem je het best contact op met je gemeente. Zij kunnen de gemeentelijke inventaris aanpassen aan de werkelijke toestand. In eenvoudige gevallen kan de gemeente dat zelf doen. In complexere gevallen is een interpretatie door een erkende bodemsaneringsdeskundige nodig. Hij kan dan een gemotiveerde verklaring opstellen dat een bodemonderzoek niet nodig is. 

(vraag beantwoord door OVAM)

Meer informatie