Menu

Hoe lang is een bodemonderzoek geldig?

Terug naar Onderwerp

Voor het antwoord op deze vraag is een belangrijk bijkomend punt of er sinds het recentste oriënterende bodemonderzoek nog een risico-inrichting aanwezig is op het terrein.

Als er op een terrein geen risicoactiviteit meer plaatsvindt sinds er een oriënterend bodemonderzoek heeft plaatsgehad, blijft dat onderzoek geldig. Daarop zijn er wel drie uitzonderingen.

  • Er is sinds het recentste oriënterende bodemonderzoek een schadegeval opgetreden.
  • De ruimtelijke omschrijving van de grond is gewijzigd. Wanneer er een kadastrale wijziging heeft plaatsgevonden die de vorm of de oppervlakte van het kadastraal perceel wijzigt of wanneer de onderzoekslocatie anders gedefinieerd wordt dan in het vorige onderzoek, moet er een nieuw onderzoek gebeuren. Indien het perceel verkleint bij de kadastrale wijziging (kadastrale splitsing) en het volledig perceel al onderzocht werd, is er toch geen nieuw oriënterend bodemonderzoek nodig.
  • De bestemming van de grond is gewijzigd, waardoor strengere bodemsaneringsnormen van toepassing zijn. Bodemsaneringsnormen zijn immers afhankelijk van het bestemmingstype. Zo gelden er in woongebied strengere normen dan in industriegebied.

Als er sinds de ondertekening van het recentste oriënterende bodemonderzoek wél nog een risicoactiviteit plaatsvond of plaatsvindt, hoeft er toch geen nieuw oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd te worden als het vorige volledige onderzoek nog geen jaar oud is op het ogenblik van de overdracht (verlijden van de akte).

(vraag beantwoord door OVAM)

Meer informatie