Menu

Hoe kan ik vermijden dat ik nog een OBO moet uitvoeren?

Terug naar Onderwerp

Als je kunt aantonen dat je bepaalde risico-activiteiten stopgezet hebt vóór het eerste oriënterende bodemonderzoek uitgevoerd wordt, dan hoef je voor deze activiteiten hierna geen onderzoek meer te laten uitvoeren. In dat geval moet je de stopzetting van de activiteiten melden aan OVAM, via het formulier op www.ovam.be/sluiting.

De stopzetting van een risicoactiviteit betekent niet altijd dat de activiteit volledig moet stoppen maar dat ze voldoende is afgenomen in grootteorde. Als bijvoorbeeld de bovengrondse opslag van stookolie daalt tot onder 20.000 liter, wordt de risicoactiviteit ook gestopt. 

Zolang er risicoactiviteiten uitgeoefend worden op het terrein, blijft een onderzoeksplicht bestaan. De aard van de activiteiten bepaalt hoe vaak een oriënterend bodemonderzoek moet uitgevoerd worden (aangeduid met categorie A of B).

(vraag beantwoord door OVAM)

Meer informatie