Menu

Terug naar Onderwerpen >Vlaanderen spoort bodemverontreiniging op

Vlaanderen spoort bodemverontreiniging opTerug naar Onderwerpen >


Tegen 2036 moet de sanering van alle historisch verontreinigde gronden gestart zijn. Om die timing te halen werd de bodemwetgeving aangepast, zodat alle risicogronden de komende jaren onderzocht zullen worden. Verder verstuurt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) momenteel brieven aan eigenaars of exploitanten van risicogronden of risico-inrichtingen, om hen te wijzen op hun verplichtingen met betrekking tot bodemonderzoeken. Via deze bodemonderzoeken op risicogronden krijgt de OVAM zicht op de effectief vervuilde gronden, die al dan niet sanering vereisen. Omdat de kosten van sanering hoog kunnen oplopen, volgt Boerenbond dit dossier al een tijdje nauw op, samen met de OVAM. Momenteel onderzoeken we of een bodemsaneringsfonds voor de land- en tuinbouwsector haalbaar is.

In dit onderwerp behandelen we de komende weken vragen en antwoorden over bodemonderzoeken en bodemverontreiniging.