Menu

Terug naar Onderwerpen >Slimmer boeren met cijfers in de aardbeienteelt

Slimmer boeren met cijfers in de aardbeienteeltTerug naar Onderwerpen >

Alle regio's

Cijfers kunnen niet alleen syndicale standpunten beter onderbouwen, maar ze kunnen ook (on)gewenste evoluties en opportuniteiten in de sector zichtbaar maken. De individuele land- of tuinbouwer moet geregeld ingrijpende keuzes maken. Idealiter maakt hij die op basis van betrouwbare cijfers zodat een verantwoorde toekomststrategie tot stand komt. Met kennis van goede en betrouwbare cijfers kan hij het verschil maken. Onder het motto 'Cijfers verdienen meer aandacht' gaan we in dit onderwerp dieper in de op de aarbeiteelt. Hiervoor gebruiken we cijfers uit de bedrijfseconomische boekhouding Tiber en van de Coöperatie Hoogstraten.

In dit onderwerp vind je volgende onderdelen: