Menu

Welke impact heeft PED op je bedrijf?

Terug naar Onderwerp

Vooral bij de agressieve stammen kan de impact enorm zijn. De invloed is het grootst op zeugenbedrijven aangezien bij zuigende biggen de sterfte kan oplopen tot meer dan 80%. Bij gespeende biggen en vleesvarkens schommelt het sterftepercentage tussen 1 en 5% en is er eveneens verlies door dalende groei.
In een Canadese studie berekende men de financiële gevolgen van PED. Per zeug spreekt men over een verlies tussen 90 en 207 euro, afhankelijk van het bedrijf. Voor vleesvarkensbedrijven wordt het verlies per vleesvarkensplaats geraamd op 6,5 euro.
Het binnenkomen van PED kan dus ernstige financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. Preventief optreden en inspanningen doen om PED van je bedrijf te houden, is dan ook de boodschap.