Menu

Wat kan je doen ter preventie?

Terug naar Onderwerp

In eerste instantie is het van belang PED buiten te houden. Hiervoor moet de externe bioveiligheid optimaal zijn. Hieronder sommen we de belangrijkste maatregelen op die je kunt nemen.

Koop zo weinig mogelijk dieren aan

Koop zo weinig mogelijk dieren aan. Mochten dieren toch aangekocht worden, verzeke je ervan dat de aankoopbedrijven niet besmet zijn en plaats de dieren minimaal vier weken in een quarantainestal.

Beperk het aantal bezoekers

Hoe minder personen in je stal komen, hoe kleiner de kans dat iemand een infectie binnenbrengt. Ook huisdieren en wilde vogels zijn bezoekers: mijd deze uit de stallen.

 

Zorg voor bedrijfskledij en -laarzen

Verplicht personen die toch in de stallen moeten komen, om bedrijfseigen kledij en laarzen aan te trekken. Laat deze personen ook hun handen wassen alvorens de stal te betreden. Ook het personeel en jijzelf moeten deze voorzorgen nemen.
 

Wagens

Veewagens moeten gereinigd en gedesinfecteerd worden tussen transporten. Reinig en ontsmet ook de banden van de wagens die het voer komen leveren of de mest komen halen bij binnenkomst en verlaten van je bedrijf. Vraag andere bezoekers, bijvoorbeeld de dierenarts, hun auto buiten het bedrijf op de openbare weg te parkeren en dus niet op het erf.


Kadavers

Zorg dat kadavers opgehaald kunnen worden vanaf de openbare weg op een plaats die niet direct in contact staat met de dieren en de wagen dus niet het bedrijf op hoeft te rijden. Reinig en ontsmet de kadaversplaats/kadaverbak na iedere ophaling en let hierbij ook op je eigen hygiëne.
 
Maak correct gebruik van de hygiënesluis

Een goede hygiënesluis bestaat uit twee delen:

  1. Het vuile gedeelte: dit is het gedeelte waar je binnenkomt met de eigen kledij. In dit gedeelte trek je de eigen kledij en schoenen uit en was je je handen. Nadien stap je over naar het tweede deel.
  2. Het propere gedeelte: Hier trek je je bedrijfskledij en -laarzen aan en verlaat je de hygiënesluis om de stal te betreden.