Menu
  • Een scheiding tussen beide delen is eenvoudig te voorzien bijvoorbeeld door middel van een bankje.
  • Wanneer beide delen niet gescheiden zijn of wanneer er slechts één in/uitgang aanwezig is, betekent dit dat u met de propere bedrijfskledij en laarzen opnieuw door het vuile deel moet lopen wat een risico inhoudt.

Laat bezoekers hun voertuigen parkeren buiten het bedrijf

Voertuigen die niet op het bedrijf hoeven te zijn, moeten daar ook niet komen. Om te vermijden dat bezoekers binnenrijden, sluit u de toegangsweg naar het bedrijf af. Een eenvoudige manier om dit te doen is bijvoorbeeld een bordje te bevestigen aan de toegangspoort met de boodschap dat bezoekers zich moeten aanmelden. 

Laat enkel gereinigd en ontsmet transport toe


Transport, dat op andere bedrijven is geweest, vormt een risico. Laat daarom enkel vrachtwagens toe die leeg, gereinigd en ontsmet zijn. Laat de chauffeur niet in de stallen komen. Dieren die eenmaal op de vrachtwagen zijn geweest, mogen in geen geval terug kunnen keren naar de stal. Ideaal is een aparte laadplaats zodat de dieren niet vanuit de gang moeten worden geladen.
Na transport moet de laad- en losplaats worden gereinigd en ontsmet. Wissel steeds van kledij om dit te doen.


Zorg voor strikte hygiëne bij afvoer van kadavers


Kadavers en vrachtwagens van het destructiebedrijf vormen eveneens een risico. De kadaverplaats moet bijgevolg zo ver mogelijk verwijderd zijn van de stallen en gelokaliseerd zijn aan de openbare weg. De vrachtwagen mag het bedrijf niet binnenrijden. Na elke ophaling moet de kadaverplaats grondig gereinigd en ontsmet worden.
Een verharde, goed reinigbare kadaverplaats is dus een noodzaak. Gebruik ook hiervoor aparte kledij of doe dit op het einde van de dag.


Maak correct gebruik van de quarantaine


Een goede quarantainestal bevindt zich afgescheiden van de andere stallen. In de quarantainestal moet gebruik gemaakt worden van aparte kledij. Deze stal bezoek je als laatste van de dag, dit om te vermijden dat infecties via kledij of personen vanuit de quarantainestal naar de rest van het bedrijf worden verspreid. In deze stal moet steeds strikt all-in/all-out gewerkt worden en de quarantaineperiode dient minimaal 4 weken te duren. Indien u ziektetekenen opmerkt, voeg dan de gelten niet toe aan uw varkensstapel, maar raadpleeg uw dierenarts.
De hierboven vermelde maatregelen hebben als doel om de externe bioveiligheid te verbeteren en uw bedrijf te beschermen tegen de intrede van nieuwe infecties. Indien uw bedrijf toch besmet raakt, moet de spreiding binnen het bedrijf worden beperkt. Hiervoor is een goede interne bioveiligheid van belang.


Met al je vragen over PED en bioveiligheid kan je terecht bij DGZ op tel. 078 05 05 23 of via e-mail.