Menu

Hoe wordt PED verspreid?

Terug naar Onderwerp

Om een beter inzicht te krijgen in de preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om je bedrijf te beschermen, gaan we eerst dieper in op de manier waarop PED tussen bedrijven kan spreiden.
PED wordt uitgescheiden in de mest en kan zowel daarin als in andere materialen langere tijd overleven. Onderstaande tabel geeft weer hoelang PED mogelijk kan overleven in verschillende producten. De exacte overlevingsduur zal verschillen naargelang de temperatuur en de vochtigheidsgraad.

Materiaal Overlevingsduur PED
Mest > 28 dagen
Water > 7 dagen
Droog voeder 7 dagen
Nat voeder 28 dagen

Infectieus materiaal kan op verschillende manieren worden verspreid. Dit kan onder andere via personen, voertuigen, materiaal, transport,… Vanzelfsprekend houdt ook het binnenbrengen van eventueel positieve dieren een groot risico in.