Menu

Hoe kan je de schade bij besmetting beperken?

Terug naar Onderwerp

PED kan gemakkelijk verspreid worden, zowel via externe contacten als - eens PED op het bedrijf is - via interne contacten. Een aantal externe bioveiligheidsmaatregelen die genomen kunnen worden om insleep van PED tegen te gaan, kan je in dit onderdeel lezen. Hieronder volgen enkele maatregelen die van belang zijn om de verdere spreiding van PED binnen het bedrijf te verhinderen.

Zorg voor een strikte scheiding tussen besmette en niet-besmette compartimenten


Om te verhinderen dat nog niet aangetaste compartimenten worden besmet, is het van belang een strikte scheiding te voorzien tussen besmette en niet besmette delen van het bedrijf.
Start daarom altijd eerst bij de gezonde dieren en bezoek de besmette compartimenten als laatste.

 • Was en ontsmet de handen tussendoor.
 • Zorg voor aparte laarzen en kledij en reinig en ontsmet deze na elk gebruik.
 • Voorzie apart materiaal dat enkel in de besmette afdelingen wordt gebruikt en reinig en ontsmet dit materiaal na elk gebruik.

Bestrijd ongedierte

Ongedierte kan niet enkel infecties binnenbrengen, maar kan ze ook verspreiden op je bedrijf. Ongedierte vormt dus een gevaar voor zowel de externe als interne bioveiligheid. Heb je te kampen met ongedierte, breng het probleem dan eerst in kaart. Een goede ongediertebestrijding bestaat uit twee delen:

 • Maatregelen om het ongedierte van het bedrijf te weren
 • Het ongedierte moet worden verdelgd

Krijg je het probleem niet onder controle, schakel dan de hulp in van een gespecialiseerde firma.

Houd huisdieren uit de stallen

Net als ongedierte kunnen ook huisdieren infecties binnenbrengen en verspreiden op een bedrijf wanneer zij toegang krijgen tot de stallen. Verleen huisdieren dan ook geen toegang tot het bedrijf.


Werk all-in all-out

All-in all-out werken betekent dat er een strikte scheiding is tussen leeftijdsgroepen en tussen besmette en gevoelige groepen dieren. Dankzij het all-in all-out-principe komt een compartiment steeds volledig leeg te staan en kan het compartiment op dat moment grondig gereinigd en ontsmet worden. Dit zorgt ervoor dat kruiscontaminatie tussen opeenvolgende groepen dieren beperkt wordt.


Reinig en ontsmet grondig

Een goede reiniging en ontsmetting van materiaal, kledij, laarzen, gangen enzovoort is onontbeerlijk. Om verspreiding via besmette voorwerpen of omgeving te vermijden, reinigt je deze best na elk gebruik. Zoals eerder vermeld, moeten ook de afdelingen telkens ze leegkomen grondig gereinigd en ontsmet worden. Wanneer een afdeling wordt gereinigd mag geen enkel oppervlak worden overgeslagen. Reinig dus niet alleen de vloer maar ook de wanden, het plafond, de voeder- en drinkbakken, leidingen, afleidingsmateriaal …

Een goede reiniging bestaat uit verschillende stappen:

 • Droge reiniging: Verwijder al het losse organisch materiaal zoals mest en voederresten.
 • Inweken met schuim: Hiermee worden de vetlaag en biofilm opgelost en zal de eigenlijke reiniging efficiĆ«nter verlopen.
 • Natte reiniging: Met behulp van een hogedrukreiniger wordt al het aanwezige vuil op de staloppervlakken verwijderd.
 • Spoelen: Na een reiniging met hoge druk kunnen er nog resten rondgespat organisch materiaal achterblijven. Spoel deze weg zodat de stal visueel proper is. Bij aanwezigheid van organisch materiaal zal het ontsmettingsmiddel minder effectief zijn.
 • Opdrogen: Laat de stal opdrogen tot de plassen verdwenen zijn, zodat het ontsmettingsmiddel niet wordt verdund in het achtergebleven spoelwater.
 • Ontsmetten: Maak gebruik van een erkend ontsmettingsmiddel en volg de voorschriften van de fabrikant. Het is van belang de juiste hoeveelheid, concentratie, contacttijd en temperatuur te respecteren voor een optimaal effect.
 • Naspoelen: Dit dient te gebeuren met water van drinkwaterkwaliteit om herbesmetting via reinigingswater te voorkomen.
 • Opdrogen: Laat de stal enkele dagen leegstaan om op te drogen.