Menu

Wie betaalt?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Hoe zit het met de archeologieregelgeving?
Minder uit dit onderwerp

Het Europese verdrag van Valletta met betrekking tot archeologie bepaalt dat de verstoorder (bouwheer) de kosten voor het archeologisch onderzoek betaalt. Boerenbond heeft in voorbereiding van de regelgeving er steeds op gewezen dat de kosten voor archeologische opgravingen erg hoog kunnen oplopen en dat binnen de landbouwsector deze kosten niet doorgerekend kunnen worden. De nieuwe regelgeving voorziet daarom in specifieke gevallen in een premie voor buitensporige opgravingskosten. De juiste uitvoeringsbepalingen werden vastgelegd in een ministerieel besluit.