Menu

Wanneer archeologienota

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Hoe zit het met de archeologieregelgeving?
Minder uit dit onderwerp

Of een bouwheer verplicht is een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag is onder meer afhankelijk van de totale oppervlakte van de percelen, de oppervlakte van de geplande bodemingreep, de ruimtelijke bestemming van het terrein en de ligging binnen of buiten een archeologische zone of beschermde archeologische site.

De regels verschillen voor een gewone stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning. Algemeen kan worden aangenomen dat werken in het agrarisch gebied (buiten archeologische zone of beschermde archeologische site) waarvan de oppervlakte bodemverstoring minder dan 5000 m2 bedraagt, vrijgesteld zijn van opmaak archeologienota. De diverse bepalingen kunnen best per dossier gecheckt worden. Een beslissingsboom (pdf) kan je hiermee verder helpen.
 

Via het geoportaal kan je opzoeken of het terrein zich situeert in een beschermde archeologische site, in een vastgestelde archeologische zone of in een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt.