Menu

Hoe zit het met de archeologieregelgeving?

Terug naar Onderwerpen

In dit onderwerp

Hoe zit het met de archeologieregelgeving?
Minder uit dit onderwerp

Met het nieuw decreet onroerend erfgoed maakt de archeologieregelgeving een overgangsperiode door. Sinds 1 juni 2017 moeten bepaalde stedenbouwkundige aanvragen vergezeld worden van een archeologienota waarin een inschatting wordt gemaakt van de impact van de geplande werken op het archeologisch erfgoed.

Deze procedure vervangt de vroegere manier van werken waarbij via de adviesverlening van Onroerend erfgoed bij bepaalde vergunningsdossiers een archeologisch traject werd ingeschreven in de vergunningsvoorwaarden.

Wat is een archeologienota

De nieuwe regelgeving onroerend erfgoed voert een aangepaste archeologieprocedure in. Een bouwheer die voor een bouwproject een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen, wordt in gepaalde gevallen verplicht om een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota moet worden opgemaakt door een erkende archeoloog die in eerste instantie via bureauonderzoek van bestaande bronnen, en indien nodig met verder onderzoek op het terrein, zal bepalen wat de impact is van de geplande werken op het aanwezige archeologische erfgoed.

In sommige gevallen zal er geen verdere actie nodig zijn omdat er geen onroerend erfgoed aanwezig is, omdat het aanwezige erfgoed onvoldoende kennispotentieel omvat of omdat de werken het aanwezige bodemarchief  niet zullen schaden. In andere gevallen zullen bouwplannen of uitvoeringswijze moeten bijgestuurd worden om het aanwezige erfgoed te vrijwaren en wanneer dit niet kan zal een opgraving moeten gebeuren.

Neem deel aan onze korte enquête over archeologie. Zo kunnen we aan de hand van jullie antwoorden een dossier opbouwen over dit onderwerp om bij de verschillende overheden oplossingen te bekomen specifiek voor onze sector.

Meer informatie