Menu

Onthaal personeel

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Arbeidsveiligheid op mijn bedrijf
Minder uit dit onderwerp
80% van de arbeidsongevallen wordt veroorzaakt door een menselijke fout. Daarom is het zeer belangrijk om aan nieuwe personeelsleden of bij nieuw werk goede informatie te geven. En ook na te gaan of de werknemers de vereiste bekwaamheid hebben voor het uit te voeren werk. Hiervoor zorg je best dat er op je bedrijf een systematiek is om dit aan te pakken.

Op een goede manier communiceren met je personeel over veiligheid is belangrijk om meer bewust om te gaan met gevaren. In het ADLO-project 'Arbeidsveiligheid in de tuinbouw' werden checklists, instructiefilmpjes, … opgemaakt ter ondersteuning van de werkgever. De focus lag op 'onthaal van personeel' en 'machineveiligheid'. 

Als werkgever moet je aan je personeel uitleg geven over de verschillende veiligheidsmaatregelen die er op jouw bedrijf genomen worden. Je geeft dus uitleg over de verschillende collectieve maatregelen die er zijn maar ook over welke persoonlijke beschermingsmaatregelen ze moeten nemen. Door met je personeel te communiceren over veiligheid worden ze zich meer bewust van een aantal gevaren die er zijn op het bedrijf. Om je te helpen spreken over veiligheid met je personeel werden er in het project verschillende filmpjes gemaakt die je op weg kunnen zetten.

Daarnaast ontwikkelden we ook een informatiebord dat je kan uithangen op een centrale plaats. Dit bord kan gebruikt worden om structureel met je personeel te communiceren over veiligheid. Dit is een goede aanvulling op de instructiefilmpjes. Op dit infobord kan je een aantal zaken al zeker ophangen:

Na het geven van de nodige uitleg en instructies is het ook belangrijk te controleren of de werknemers alles begrepen hebben, te waken over de naleving ervan, … Grotere bedrijven kunnen een ervaren werknemer peter of meter van de nieuwe werknemers maken, in het andere geval zal je als werkgever op de werkvloer nieuwe werknemers in het begin nauwer opvolgen en bijsturen.

Beperk uitleg en instructies niet tot de normale situaties, maar geef ook aan wat werknemers moeten doen in noodsituaties.