Menu

Interessante websites

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Arbeidsveiligheid op mijn bedrijf
Minder uit dit onderwerp

Prevent Agri

Prevent Agri werd in het leven geroepen door een gezamenijke beslissing van de sociale partners van de groene sectoren (Boerenbond, AVBS, BFG, ABVV, ACV en ACLVB) en wordt financieel mogelijk gemaakt door de Sociale Fondsen Tuinaanleg, Tuinbouw en Landbouw. Het coƶrdinateert alle verschillende initiatieven en acties. De hoofdopdracht van Prevent Agri is het welzijn van de werknemers op de werkvloer van de groene sectoren blijvend te bevorderen.

Idewe

Idewe is een erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Ze staan je bij in het uitwerken van het preventieplan van je bedrijf.

Napo

Napo is de held van een reeks tekenfilms. Hij staat symbool voor een werknemer uit eender welke industrie of sector. Napo beperkt zich niet tot een specifieke functie of werkomgeving, maar zijn persoonlijkheid en fysieke verschijning blijven in alle films dezelfde. Op de website vind je verschillende leuke filmpjes die op een eenvoudige, ongesproken manier bepaalde situaties uitleggen die op je bedrijf voorkomen.

FOD WASO

Wie meer wil lezen over de wetgeving 'Welzijn op het werk' kan terecht op de website van de FOD WASO.

Stigas

Stigas is een Nederlandse organisatie die zicht bezighoudt met veiligheid in land- en tuinbouw. Ook zij hebben een aantal leuke filmpjes ontwikkeld over gevaren op het bedrijf.

Alle initiatieven rond welzijn op het werk worden verzameld op de website van
Belgian Safe Work Information Centre.