Menu

Werken met vaste arbeid - werkgeversgroepering

Terug naar Onderwerp

Een voltijdse werknemer, een grote stap

Wanneer je nu nog geen vaste werknemer in dienst heeft, is de stap naar een voltijdse vaste werknemer wellicht groot. Er moet op het bedrijf effectief ook werk zijn voor een fulltime kracht. Er moet ook een voltijds loon betaald worden. Er kan eventueel gebruik gemaakt worden van de sterke vermindering van de sociale bijdragen wanneer het om een eerste werknemer gaat. Maar er blijft maandelijks toch nog een aanzienlijk bedrag aan loon te betalen.

Daarom kan het in de beginperiode interessant zijn om samen met een collega landbouwer(s) een voltijdse werknemer in dienst te nemen in het kader van een werkgeversgroepering.

Wat is een werkgeversgroepering?

Een werkgeversgroepering is een juridische structuur waarbij twee of meer bedrijven afspreken om hun nood aan personeel en ook de administratie die daarmee verband houdt, te bundelen.

De werkgeversgroepering krijgt de structuur van een vzw of van een ESV (Economisch Samenwerkingsverband). Het is de facto een kostendelende structuur.

De werkgeversgroepering wordt dan werkgever. Deze biedt aan de werknemer een voltijdse arbeidsovereenkomst aan. Je kunt dus aan een werknemer een voltijds contract garanderen, maar de kosten worden over de deelnemende bedrijven verdeeld. Er kan vrij tussen de leden van de groepering afgesproken worden wanneer en bij wie er zal worden gewerkt. Dit kan zelfs van week tot week wijzigen. Er moeten ook geen afzonderlijke uurroosters bijgehouden worden voor de activiteiten op elk van de bedrijven! De werknemer heeft maar één enkel voltijds contract met een voltijds uurrooster. Hij heeft wel twee arbeidsplaatsen waar arbeid kan verricht worden in overleg tussen de betrokken bedrijven. Alle nadelen van werken met een deeltijdse werknemer, kunnen op die manier vermeden worden.

De deelnemende leden moeten wel voldoende middelen storten aan de werkgeversgroepering opdat deze alle mogelijke verplichtingen kan nakomen: betaling van het loon, sociale zekerheid, bedrijfsvoorheffing, premie voor de arbeidsongevallenverzekering ...

Wat zijn de voordelen?

Het is belangrijk dat er aan een werknemer een voltijds contract kan gegeven worden. Daarnaast kan ook de loonkost gedeeld worden tussen de deelnemende bedrijven.  De nadelen die verbonden zijn aan deeltijdse arbeid (met de zware administratie en de overurenregeling) kunnen vermeden worden.

Immers, voor een voltijdse werknemer geldt een gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week. Dit laat flexibiliteit toe waarbij de werknemer langer kan werken dan 9 uur per dag of 38 uur per week. Binnen de landbouw kan je prestaties voorzien tot 11 uur per dag en zelf tot 50 uur per week. Er dient alleen maar een overurentoeslag betaald te worden wanneer je de werknemer 12 uur of meer per dag zou laten werken of, op weekbasis 51 uur of meer.

Om deze flexibiliteit toe te laten, moet de 38 uur per week als een gemiddelde gerespecteerd worden over een langere periode. Meestal kiest een werkgever voor een referentieperiode van een jaar (bijvoorbeeld van 1 januari tot 31 december of van 1 juli tot 30 juni van het volgende jaar).

De referentieperiode moet wel duidelijk worden opgenomen in het arbeidsreglement dat geldt voor de onderneming. Het is ook belangrijk om in het arbeidsreglement een voldoende aantal uurroosters op te nemen waarvan je  gebruik kunt maken. Bij het switchen naar een nieuwe uurrooster, moeten de werknemers vooraf verwittigd worden. Er is geen minimale termijn voor de aankondiging van een nieuw uurrooster voorzien. Jezou dus één of twee dagen vooraf de werknemers nog kunnen informeren van een nieuw uurrooster.

Waarop letten?

Zoals hoger aangehaald, wordt aan de werknemer een voltijds contract gegeven. Hij wordt werknemer van de groepering. Het is wel cruciaal onderling met je collega-bedrijven op voorhand duidelijke afspraken te maken over de uurroosters.

In de land- en tuinbouw zal er meestal met collega’s uit dezelfde sector samengewerkt worden. Wanneer bijvoorbeeld twee melkveebedrijven of een melkveebedrijf en een varkensbedrijf samenwerken, zullen ook het loon en alle cao’s van het desbetreffende paritair comité moeten nageleefd worden.    

Aanvraagprocedure

Wanneer je overweegt om met een werkgeversgroepering te starten, moet er een dossier opgemaakt  worden en een aanvraag gedaan te worden bij de FOD WASO (ministerie van Arbeid) in Brussel. Wanneer je zou willen starten met een werkgeversgroepering, kan je steeds contact opnemen met je consulent of sociaal secretariaat.

Lees ook 'Werkgeversgroepering, een alternatief voor deeltijdse arbeid' uit Boer&Tuinder van 19 januari 2017 (pdf)

Meer informatie

Sector: