Menu

Rekrutering arbeiders van buiten de EU - Melkveehouderij

Terug naar Onderwerp

Procedures melden vacatures VDAB en aanvraag arbeidskaart

 

Steeds meer melkveehouders ervaren problemen bij het invullen van de arbeidsbehoefte op hun bedrijf. Het is niet evident geschikte arbeidskrachten in België te vinden om mee te werken op het melkveebedrijf. Zelfs binnen Europa wordt het minder evident om geschikte arbeidskrachten te vinden uit bijvoorbeeld Polen, Roemenië, Bulgarije, … Deze landen worden steeds meer welvarend en de mensen vinden vlotter goedbetaald werk in hun eigen regio.

We richten onze blik dan ook ruimer, maar buiten de Europese grenzen is het Vlaamse aanwervingsbeleid uit deze landen gekoppeld aan strikte regels. Zo moet het voor de overheid duidelijk zijn dat er vele vacatures langdurig blijven openstaan, en we noch in België noch binnen de Europese Unie voldoende mensen vinden.

VDAB kan en zal ons hierbij helpen. Wat we van jullie verwachten? Meld jullie vacatures bij VDAB. Zij zullen niet alleen ondersteuning bieden in de zoektocht naar de juiste profielen. Ze zullen voortaan ook een heel concreet zicht krijgen op de tekorten in de sector. Alleen zo kunnen we bewijzen dat het niet evident is om de arbeidsbehoefte met lokale arbeidskrachten in te vullen. VDAB informeert hierover de dienst Economische Migratie van het departement WSE. Deze dienst kan dan op basis van het VDAB onderzoek uw aanvraag tot een toelating tot arbeid beter kunnen evalueren en hierover beslissen.

Vacatures bij VDAB melden: Het is een kleine moeite, maar betekent een wereld van verschil in de beschikbaarheid van gedreven personeel. Op onze website kan je alle mogelijke ondersteuning vinden over hoe je je vacatures kan melden (draaiboek, voorbeeld vacature, …). Maak er snel werk van.

 
Stappenplan rekruteren arbeider buiten de EU

1.Vacature(s) melden bij VDAB

 

Een werkgever in Vlaanderen mag pas een buitenlandse werknemer in dienst nemen als hij binnen een redelijke termijn niemand vindt op de arbeidsmarkt om de openstaande vacature in te vullen. M.a.w. indien de gemelde vacature (met opvolging door VDAB) na 6 weken niet kan worden ingevuld .

 

Vacature(s) online melden bij VDAB via ‘Mijn VDAB’-account

 

Contactgegevens VDAB-accountmanagers

Je vindt in iedere Vlaamse provincie een VDAB-accountmanager gespecialiseerd in land- en tuinbouw. Neem gerust contact met hen op indien je er niet in slaagt om je ‘Mijn VDAB’-account te activeren, vragen hebt of moeite ondervindt bij het doorlopen van de verschillende registratiestappen.

VDAB-accountmanagerProvincieTelefoonnummerE-mailadres
Luc ThijsLimburg0499 54 16 29luc.thijs@vdab.be
Katty SnyersAntwerpen0499 54 16 60katty.snyers@vdab.be
Lien LeroyWest-Vlaanderen0478 77 61 49 lien.leroy@vdab.be
Roos Van Der JeughtVlaams-Brabant0470 19 21 05roos.vanderjeught@vdab.be
Isolde DosfelOost-Vlaanderen0493 79 31 26isolde.dosfel@vdab.be

 

Registratieprocedure

 • STAP 1: Registeren als werkgever
 • STAP 2: Start registratie
 • STAP 3: Na registratie download het document ‘MIJN VDAB’-bedrijven
  • Onderteken dit document
  • Laad het terug op in het registratiemodule
  • Het kan enkele dagen duren vooraleer VDAB dit bevestigt (NB: indien er elektronisch kan getekend worden kan je vrijwel onmiddellijk doorgaan)
  • Je ontvangt je ‘gebruikersnaam’ en ‘wachtwoord’
 • STAP 4: Ingeven van je vacature(s) via je ‘Mijn VDAB’-account
  • Je kan je vacatures nu zelf ingeven, beheren en publiceren
  • Je vacatures verschijnen onmiddellijk na ingave in het systeem
  • Geef duidelijk aan dat er een opvolging van de ingegeven vacatures dient te gebeuren door VDAB

 

Voorbeeld: vacaturemelding voor een arbeider

Per invulveld vind je informatie die je naar behoefte kan kopiëren en plakken in de invulvelden van de vacaturemelding via je ‘Mijn VDAB’-account.

Functienaam:

Kies één van de onderstaande functies:

 • Medewerker melkveebedrijf

Functieomschrijving:

Hieronder vind je een aantal mogelijke omschrijvingen. Uiteraard kun je dit zelf individueel uitwerken.

Voert manueel werk uit, zoals het melken van de koeien, verzorgen van de kalveren, reinigen van boxen en stallen, … Mits de nodige ervaring, kwalificaties of kennis kan er aan de slag gegaan met de machines (bv. voeren van de dieren, …). Werkt volgens de nodige hygiënevoorschriften, normen en protocollen.

Tijdens het voorjaar en najaar kan je ingeschakeld worden bij het oogsten van gras en maïs (kuilen afdichten, …

Aantal jobs: (aantal invullen)

Plaats tewerkstelling:

Selecteer:

 • Adres bedrijfszetel
 • Adres locatie tewerkstelling
 • Gemeente
 • regio

Type contract:

Selecteer: Tijdelijk job of vaste job

 

Arbeidscontract:

Selecteer: Bepaalde duur of onbepaalde duur

 

Type job:

Selecteer: Voltijds of deeltijds [noot: voor een tewerkstelling van buitenlandse werknemer dient er steeds in totaal minimaal het Gemiddeld Gewaarborgd Minimum Maandinkomen (GGMMI) verdiend te worden. Met een deeltijdse tewerkstelling zal er moeilijk aan dit GGMMI geraakt worden!]

 

Tijdsregeling:

Selecteer: dagwerk en weekendwerk

 

Aanbod en voordelen:

Hieronder vind je een aantal mogelijke omschrijvingen. Uiteraard kun je dit zelf individueel uitwerken.

Je komt terecht op een modern melkveebedrijf waar je dagdagelijks aan de slag kan gaan met dieren en actief bent in de frisse buitenlucht. Je kunt hier werken met goed uitgerust materiaal (bv. melkinstallatie, …) en staat mee in voor het welzijn van de koeien. Je kan alleszins op een aangename manier nieuwe ervaringen opdoen. Deze job biedt de nodige zelfstandigheid maar vraagt wel flexibiliteit in tijdsorganisatie en mobiliteit.

Je krijgt van ons een loon van:

-             …. €/u (zelf in te vullen, rekening houdend met het minimumuurloon uit Paritair Comité 144 voor Landbouw)

Tijdregeling:

Selecteer:

 • Dagwerk
 • Weekendwerk

Werkervaring:

Selecteer:

 • Geen ervaring vereist
 • Niet van belang
 • Minimale ervaring (bv. omgang met dieren, …)

Studie:

Selecteer: Geen specifieke studievereisten

Algemene vereisten:

Selecteer één of meer persoonsgebonden competenties of algemene vereisten:

 • Omgaan met dieren
 • Werken met melkinstallatie of andere machines
 • Stappen in het melkproces kennen 
 • Rekening houden met protocol voor hygiëne en melkkwaliteit
 • Rekening houden met protocol voor uiergezondheid en behandeling
 • Verzorgen kalveren
 • Reiniging van boxen en stallen
 • Flexibiliteit in arbeidsuren
 • Mobiel zijn

Talen:

Selecteer:

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans

 

2.Aanvraag arbeidsvergunning/arbeidskaart bij departement Werk en Sociale Economie (WSE)

 

Indien na 6 weken de vacature die je hebt geplaatst bij de VDAB niet is ingevuld, kan je voor bij de dienst arbeidsmigratie de procedure opstarten om een werknemer van buiten de EU in te schakelen. Hiertoe dient je volgende stappen te doorlopen en documenten te verzamelen:

Aanvraag arbeidsvergunning/arbeidskaart bij departement Werk en Sociale Economie (WSE)

Aanvragen via: https://www.vlaanderen.be/gecombineerde-vergunning-van-bepaalde-duur/gec...

De werkgever doet de aanvraag voor twee documenten:

 • de arbeidsvergunning vraagt hij voor zichzelf aan
 • de toelating tot arbeid vraagt hij voor zijn werknemer

Aanvraag toelating voor een tewerkstelling van bepaalde duur

Vereiste documenten bij een eerste aanvraag:

De werkgever doet de aanvraag voor twee documenten:

 • de arbeidsvergunning vraagt hij voor zichzelf aan
 • de toelating tot arbeid vraagt hij voor zijn werknemer

Aanvraag toelating voor een tewerkstelling van bepaalde duur

Vereiste documenten bij een eerste aanvraag:

 1. een volledig ingevuld formulier “aanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met arbeidskaart en arbeidsvergunning” 
  Aanvraag tot toelating arbeid voor bepaalde duur.docx
  Leidraad invullen aanvraagformulier.pdf
 2. een kopie van de buitenlandse identiteitskaart of een kopie van de persoonsgegevens van het internationaal paspoort wanneer de werknemer nog niet in België aanwezig is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag, of een kopie van de Belgische verblijfsvergunning wanneer de werknemer reeds in België aanwezig is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
 3. een fotokopie van het identiteitsbewijs van de Belgische werkgever of dat van zijn volmachthouder;
 4. Vacature geplaatst bij VDAB (in gedeeld beheer en met een publicatietijd van minstens 6 weken die nog lopende is)
 5. Een medisch attest van de werknemer: Dit moet geattesteerd worden door de lokale Belgische ambassade of het consulaat. Indien dit attest door de Belgische overheid erkende arts of medisch centrum wordt afgeleverd is er geen attestering van de ambassade of consulaat vereist. De lijst met erkende artsen/centra kan via de lokale ambassade of consulaat verkregen worden)
  Medisch attest NL.pdf
  Medisch attest EN.pdf
 6. Een engagement inzake de ziektekostenverzekering 
  Engagementsverklaring ziekteverzekering.pdf
 7. Bewijs van betaling van de retributiebijdrage: De werkgever die een persoon wil machtigen tot een verblijf van meer dan 3 maanden in België om er een beroepsactiviteit uit te oefenen, is een bijdrage verschuldigd, te betalen aan de Federale overheidsdienst van Binnenlandse zaken.

  Kostprijs 358 euro per werknemer, te betalen door de werkgever Te betalen op rekening van FOD Binnenlandse zaken.
  IBAN BE57 6792 0060 9235
  BIC: PCHQBEBB
  Bank: BPost NV, Muntcentrum, 1000 Brussel
  Gelieve in de mededeling volgende structuur te volgen: Naam Voornaam Nationaliteit geboortedatum (DDMMJJJJ)
  Indien je meerdere werknemers wenst in te schakelen dient deze retributie afzonderlijk per werknemer betaald worden!
  Als bewijs van deze betaling kan u een rekeninguittreksel gebruiken. Zonder bewijs, is de aanvraag niet ontvankelijk.

 8. Een uittreksel van strafregister van de werknemer: dit moet een uittreksel zijn uit het strafregister van de lokale overheid (van het betrokken land waaruit de werknemer komt). Dit dient vertaald te worden in het Nederlands, Frans of Engels en gelegaliseerd te worden door de lokale Belgische ambassade of consulaat.    

 9. een kopie van de arbeidsovereenkomst.
  MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST_NL.docx
  MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST_FR.docx

Visum aanvragen

Tot slot zullen werknemers van buiten de EU ook een visum nodig hebben om hier te mogen verblijven. Dit zal ook via de betrokken ambassade of consulaat moeten verlopen