Menu

Inzet van externe arbeidskrachten: seizoenarbeid

Terug naar Onderwerp

Seizoenarbeid

Er zijn melkveebedrijven die alleen sporadisch nood hebben aan de inzet van externe arbeid. In dit geval kan de seizoenregeling, de tewerkstelling van studenten of het werken met een interimbureau een oplossing bieden.
Daarnaast zijn er ook bedrijven waar er nood is aan een meer permanente inzet van externe arbeidskrachten. Dan kan overwogen worden om een vaste werknemer voltijds of deeltijds in dienst te nemen. Het is ook mogelijk om met meerdere bedrijven één werknemer in dienst te nemen in het kader van een werkgeversgroepering of een maatschap.

In dit onderdeel focussen we op de mogelijkheden, voor- en nadelen en praktische implementatie van de seizoenregeling in de landbouw.

Wie kan als seizoenwerknemer ingezet worden?

 • Heel wat personen kunnen werken als seizoenwerknemer: werknemers uit de privésector of ambtenaren die elders voltijds of deeltijds werken en na hun uren, in het weekend of tijdens hun vakantie willen meewerken op een landbouwbedrijf, kunnen werken als seizoenwerknemer.
 • Ook gepensioneerden ouder dan 65 jaar mogen onbeperkt bijverdienen. Zij kunnen als seizoenwerknemer werken zonder dat hun pensioenuitkering lager wordt. Voor gepensioneerden die jonger zijn dan 65 jaar, geldt er een beperking van de toegelaten activiteit. Zij moeten dit melden aan de pensioendienst. De beperking van de toegelaten activiteiten geldt zowel voor gepensioneerde loontrekkenden, zelfstandigen als ambtenaren.
 • Wie bruggepensioneerden wil inschakelen als seizoenwerknemer moet voorzichtig zijn. Zij krijgen een werkloosheidsuitkering. Ze mogen werken in de seizoenregeling als ze hun werkloosheidsuitkering laten vallen voor elke dag dat ze werken.
 • Tot slot kunnen personen die een ziekte-uitkering ontvangen niet tewerkgesteld worden als seizoenwerknemer.

Hoeveel dagen per jaar kan de seizoenregeling toegepast worden?

Een melkveehouder kan de seizoenregeling toepassen gedurende het volledige jaar. Deze regeling is dus niet gekoppeld aan een seizoen.

Hoeveel dagen per jaar kan elke seizoenwerknemer werken in dit systeem?

Een persoon die wil werken in de seizoenregeling, kan dit doen gedurende maximaal 30 arbeidsdagen per jaar. De dagen kunnen willekeurig gekozen worden in de loop van het jaar en kunnen bij meerdere werkgevers ingevuld worden. Dit kan bijvoorbeeld elke zaterdag zijn gedurende 30 weken of gedurende een paar weken tijdens de voorjaarswerkzaamheden (bijvoorbeeld bij het zaaien van maïs of het oogsten van gras).

Moet er een schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn?

Voor wie werkt in de seizoenregeling, moet er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst opgesteld worden. Er wordt aan de betrokken personen een gelegenheidsdocument gegeven dat kan aangevraagd worden bij het Sociaal en Waarborgfonds voor de Landbouw. Op dit document moeten de dagen vermeld worden waarop seizoenarbeid verricht wordt. Er wordt gewerkt met dagcontracten: elke avond eindigt de tewerkstelling.

Dagelijkse Dimona-aangifte

Omdat er in de seizoenregeling dagcontracten gelden, moet er elke dag dat een seizoenswerknemer komt werken een melding gebeuren bij de RSZ via de Dimona-aangifte. Dit kan vrij vlot online. Aangezien er gewerkt wordt met externe arbeidskrachten, moet het melkveebedrijf dus beschikken over een RSZ-nummer.

Welk loon moet er betaald worden?

Voor de seizoenwerknemers in de landbouw geldt er een afzonderlijk uurloon. Sinds 1 januari bedraagt het minimumuurloon 9,27 euro per uur. Op het einde van de maand moet er een loonafrekening gebeuren en op kwartaalbasis een aangifte bij de RSZ. Daarom wordt aangeraden aan te sluiten bij een erkend sociaal secretariaat zoals Acerta.

Wat bedragen de sociale bijdragen?


Bij seizoenarbeid wordt de sociale bijdrage niet berekend op het werkelijk uitbetaalde loon maar op een forfaitair dagbedrag van 20,29 euro. Dit betekent dat de dagelijkse socialezekerheidsbijdrage te betalen door de werkgever (melkveehouder) slechts 7,26 euro bedraagt.

Rekenvoorbeeld

Totale loonkost seizoenwerknemer obv minimum uurloon

 • Minimuumloon: 9,27 euro/uur
 • Aantal uren per dag: 8
 • Aantal dagen per jaar: 30
 • Totaal brutoloon: 2224,80 euro
 • Sociale bijdragen (7,26 euro per dag): 217,80 euro

 

 • Algemeen totaal : 2442,60 euro
 • Fiscale vermindering 0,12%: 2,93 euro
 • Loonkost per gepresteerd uur: 10,16 euro

Meer informatie

Sector: