Menu

Terug naar Onderwerpen >Ammoniakemissie sturen via de eiwitvoorziening

Ammoniakemissie sturen via de eiwitvoorzieningTerug naar Onderwerpen >

Alle regio's

Voor vleesvarkens, legkippen en slachtkuikens is reductie van de eiwitopname een ammoniakemissiereducerende maatregel die opgenomen werd in de PAS-lijst. Voor de verschillende rundveecategorieën daarentegen werden tot op heden geen voedingsmaatregelen weerhouden.