Menu

Verleng je fytolicentie

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Alles over de fytolicentie
Minder uit dit onderwerp

Fytolicentie verlengen

Om je fytolicentie te verlengen moet je tijdig (voor de vervaldatum) voldoende bijscholingen volgen (tabel 1). 22% van de Nederlandstalige fytolicenties vervalt in 2020 (zie figuur) , slechts 16% van deze fytolicentiehouders volgde al voldoende bijscholingen voor een verlenging van de fytolicentie. Je kan jouw persoonlijk online dossier nakijken op www.fytoweb.be.

Wanneer je tijdig voldoende bijscholingen volgde dan wordt de fytolicentie automatisch verlengd zonder dat je zelf iets moet doen. Vanaf 1 jaar voor de vervaldatum krijg je een bericht van deze verlenging. Deze verlenging gaat in vanaf de huidige vervaldatum van je fytolicentie. Pas daarna kan je starten met de bijscholingen voor een volgende verlenging. Hou er wel rekening mee dat het 4 tot 5 maanden kan duren vooraleer een bijscholing definitief geregistreerd is bij de federale overheid (FOD). Het is mogelijk dat je wel tijdig de bijscholingen volgde, maar dat de registratie niet tijdig in orde was, waardoor je bij een controle van bijvoorbeeld FAVV of Vegaplan toch in de problemen komt. Dit is een tijdelijk probleem want bij het afronden van de registratieprocedure wordt je licentie retroactief verlengd vanaf de vervaldatum. Dit probleem kan je voorkomen door je ruim op tijd bij te scholen. Indien je niet tijdig in orde bent met de bijscholingen, dan zal je fytolicentie vervallen. Op dat moment mag je geen producten voor professioneel gebruik meer in bezit hebben, gebruiken, aankopen of er advies over geven. In dat geval moet je een nieuwe fytolicentie aanvragen op basis van een (oud) geldig diploma – vaak gecombineerd met bijscholingen – ofwel na het volgen van een cursus en het afleggen van een examen.

Eén jaar voor de vervaldatum zal de FOD je persoonlijk op de hoogte brengen (via mail of brief) van de verlenging van je fytolicentie of je verwittigen dat je nog niet voldoende bijscholingen volgde. Wanneer je dit jaar geen bericht krijgt van de verlenging, ook al volgde je al voldoende bijscholingen, dan is dit wellicht omdat je huidige fytolicentie pas vervalt in 2021 of later. Ook is het mogelijk dat er een foutief emailadres geregistreerd is. Kijk dit zeker eens na als je denkt dat je licentie vervalt in 2020. Indien er dan nog altijd onvoldoende bijscholingen zijn, dan word je zes maanden voor de vervaldatum nogmaals verwittigd. Wanneer er in de loop van het laatste jaar wel voldoende bijscholingen gevolgd werden, dan word je onmiddellijk verwittigd van de verlenging van je fytolicentie.

Vernieuwde website

Het e-mailadres dat je gebruikt bij de fytolicentie moet een uniek adres zijn, er kan maar één fytolicentie toegekend worden per e-mailadres. In een aantal gevallen werd hiervoor een e-mailadres gebruikt dat niet actief wordt opgevolgd. Je kan nu in je online dossier ook een extra e-mailadres toevoegen, waarop je ook alle communicatie zal ontvangen. Als bedrijfsleider kan je zo in overleg met je medewerkers ook hun informatie (mee) opvolgen.

Om je online dossier te raadplegen moet je inloggen met je eID en pincode op www.fytoweb.be. Als je niet beschikt over een eID-kaartlezer kan je een kopie van je dossier opvragen zonder dat je hoeft in te loggen. Dit doe je ook via www.fytoweb.be en daar dan de optie ‘kopie fytolicentie’ kiezen. Zorg wel dat je je identiteitskaart bij de hand hebt, want je zal hiervoor je rijksregisternummer moet ingeven. Onmiddellijk krijg je een e-mail met in bijlage een kopie van je fytolicentie, het aantal gevolgde opleidingen en waar en wanneer je die volgde en het aantal bijscholingen dat je nog moet volgen om in orde te zijn voor de verlenging. Dit is wel enkel mogelijk als je e-mailadres geregistreerd is bij de FOD.

Meer informatie