Menu

Vaste captatiepunten aan bevaarbare waterlopen

Terug naar Onderwerp
Water capteren uit bevaarbare waterlopen met een mobiele installatie is voortaan enkel nog mogelijk aan vaste captatiepunten, laat De Vlaamse Waterweg weten.
Laatst aangepast: 
19 mei 2020
De Vlaamse Waterweg

De Vlaamse Waterweg (fusie van Waterwegen en Zeekanaal en De Scheepvaart) heeft in 2019 haar captatiebeleid aangepast om de veiligheid van zowel de capteerder als de waterweggebruiker te verhogen en de handhaving te vereenvoudigen. Deze aanpassing houdt in dat er vaste punten langs de waterwegen zijn aangeduid voor captaties met een mobiele installatie.

Mobiele watercaptaties moeten verplicht vanop deze locaties uitgevoerd worden. Deze beperking geldt niet voor aangelanden.

Een overzicht van deze captatiepunten vind je op de website van De Vlaamse Waterweg.

  • Je mag het water uit kanalen en rivieren gebruiken/capteren mits een melding of vergunning;
  • Wanneer je minder dan 500 m³ per jaar wenst te capteren volstaat een melding via dit formulier;
  • Wanneer je meer dan 500 m³ per jaar wenst te capteren moet je een vergunning aanvragen via dit formulier.

Op beide formulieren staan ook de algemene voorwaarden vermeld waaraan moet worden voldaan bij het capteren van water. De Vlaamse Waterweg heeft een overzicht van alle nuttige documenten

Stuur je melding of vergunningsaanvraag naar De Vlaamse Waterweg, Havenstraat 44, 3500 Hasselt of stuur een mail.