Menu

Maatregelen in West-Vlaanderen

Terug naar Onderwerp

Op het droogteoverleg van 13 augustus werd beslist om de huidige maatregelen te verlengen.

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte besliste Carl Decaluwé, de gouverneur van West-Vlaanderen, in overleg met het provinciaal droogteoverleg dat er enkel nog water gecapteerd mag worden uit de bevaarbare waterlopen, met uitzondering van de onbevaarbare waterlopen in de Oostkustpolder en de Nieuwe Polder van Blankenberge. Dit kan enkel met de nodige vergunning. Het verbod is van onbepaalde duur. Er is geen beregeningsverbod van toepassing, noch overdag noch 's nachts.

IJzerpolder

Het waterpeil in heel West-Vlaanderen staat onder druk, waarbij de Ijzerpolder de droogste regio is. Daarom blijft het volledig captatieverbod in dit gebied van kracht en is het niet toegestaan om water uit de polderwaters van de IJzerbekken op te pompen.

Een belangrijk aandachtspunt voor de gouverneur en de waterbeheerders is de handhaving op de naleving van het captatieverbod. Er is een verscherpt toezicht door de politiediensten zodat het verbod maximaal wordt opgevolgd. Bij het plegen van strafbare feiten kan het pompmateriaal in beslag genomen worden. 

Het captatieverbod is van toepassing in volgende 27 gemeenten:

Geheel: Alveringem, De Panne, Diksmuide, Gistel, Houthulst, Ichtegem, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne en Vleteren.

Gedeeltelijk: Hooglede, Heuvelland, Ieper, Jabbeke, Lichtervelde, Oostende, Oudenburg, Staden, Torhout, Zedelgem en Zonnebeke.

Je vindt meer informatie op de website van provincie West-Vlaanderen.

Uitzonderingen op het captatieverbod voor landbouw

Je mag enkel nog water capteren als drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat. En beperkt als aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Heb je als landbouwer vee op stal en ben je niet aangesloten (of heb je te weinig druk) op het leidingwater? Dan kan je contact opnemen met jouw lokaal gemeentebestuur of met Boerenbond via 0475/51.73.15.

Effluent afhalen Aquafin

Het is vanaf vandaag opnieuw mogelijk om effluent af te halen bij de daartoe opengestelde rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) van Aquafin.

Alternatieve waterbronnen

Om de gevolgen voor de land- en tuinbouw te beperken, zijn er volgende alternatieven:

  • De waterplas De Kluiten in Roksem blijft opengesteld voor landbouwers. Hiervoor neem je eerst contact op met de Middenkustpolders via info@middenkustpolder.be, via 059 27 84 77 of via het aanvraagformulier.
  • Captatie uit de bevaarbare waterlopen buiten de IJzerbekken is mogelijk. De Vlaamse Waterweg heeft recentelijk haar captatiebeleid aangepast naar vaste captatiepunten.
  • Op een aantal bouwwerven houden pompinstallaties de bouwput droog. In sommige gevallen worden hierbij grote hoeveelheden water weggepompt. Wie weet heeft van dergelijke bouwplaatsen kan dit melden op waterschaarste@west-vlaanderen.be. Deze info wordt dan meegedeeld aan de lokale landbouwers, die verder afspraken kunnen maken met de aannemer of bouwheer.
  • Op enkele locaties is het mogelijk om gezuiverd afvalwater op te halen op de zuiveringsinstallaties van Aquafin.

Dieren in de weide

Als gevolg van de bijzonder lage waterpeil kan de watervoorraad niet aangevuld worden. Daarom vragen we om extra aandacht te schenken aan de dieren in de weide.

Safety first

Watergift aan gewassen vraagt zware inspanningen. We roepen op om blijvende aandacht te hebben voor je eigen veiligheid en die van je omgeving. Zorg bij het capteren voor de nodige doorgang van het verkeer en fietsers, heb aandacht voor de zwakkere oevers en hou de omgeving proper.

Verdere updates?

Alle verdere updates kunt u raadplegen op de website van de provincie.

Meer informatie

Region: 
Thema: