Menu

Maatregelen in West-Vlaanderen

Terug naar Onderwerp

Captatieverbod opgeheven

In het ganse IJzerbekken en de onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen is het opnieuw mogelijk om water te capteren. Gouverneur Carl Decaluw√© nam dit besluit na een bijeenkomst van het provinciaal droogteoverleg. 

We raden aan om steeds de waterkwaliteit te laten meten door de waterloopbeheerder voordat je het gebruikt voor de gewassen en als drinkwater voor de dieren. 

Het is mogelijk dat er lokaal nog een captatieverbod geldig is. De oorzaak is de aanwezigheid van blauwalgen. Of er al dan niet een verbod is, kan je raadplegen via de gemeentelijke website. 

De situatie blijft zorgwekkend, want de grondwaterstanden zijn historisch laag. De neerslag eind september was nog niet voldoende om overal alle streefpeilen te halen. De gouverneur wijst dan ook op de blijvende neerslagtekorten en de historisch lage grondwaterstanden in de provincie. Doordacht en spaarzaam omspringen met ons schaarse water blijft een basishouding.

Op het volgend provinciaal droogteoverleg wordt er aandacht geschonken aan structurele ingrepen, want hier is nood aan. Daarnaast komt er ook een evaluatie van de aanpak in 2019. Het doel is om alsmaar beter voorbereid te zijn op een komende droogteperiode.

Meer info?

Lees het politiebesluit en verdere informatie op de website van de provincie.

Meer informatie

Region: 
Thema: