Menu

Maatregelen in Vlaams-Brabant

Terug naar Onderwerp

Captatieverbod in Vlaams-Brabant

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, Lodewijk De Witte, besliste om het captatieverbod in het Demerbekken en het Dijle-Zenne bekken op te heffen. Vanaf vrijdag 11 oktober 2019 is het besluit van kracht.

In het Dender- en Benedenscheldebekken is het nog steeds verboden om water op te halen. De waterlopen van 1ste categorie vormen een uitzondering. Hier is capteren wel toegestaan.

Op de paarse waterlopen, zie onderstaande kaart, is er nog een captatieverbod. 

Dankzij de recent gevallen en nog voorspelde neerslag zijn de waterpeilen verbeterd. Echter, de grondwaterstanden zijn historisch laag. Daarom vragen we om spaarzaam om te gaan met water

 

Alternatieve waterbronnen

Captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel nog toegestaan. Daarvoor moet je wel een melding doen of een vergunning aanvragen bij de Vlaamse Waterweg.

Aquafin

Het is vanaf vandaag opnieuw mogelijk om effluent af te halen bij de daartoe opengestelde rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) van Aquafin

Safety first

Watergift aan gewassen vraagt zware inspanningen. We roepen op om blijvende aandacht te hebben voor je eigen veiligheid en die van je omgeving. Zorg bij het capteren voor de nodige doorgang van het verkeer en fietsers, heb aandacht voor de zwakkere oevers en hou de omgeving proper.

Meer informatie

Region: 
Thema: