Menu

Maatregelen in Vlaams-Brabant

Terug naar Onderwerp

Captatieverbod in Vlaams-Brabant

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant stelt vanaf 19 juli een captatieverbod in op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde.

Opgelet: Blauwalgenbloei in Sint-Pieters-Leeuw, Grimbergen en Vilvoorde

Als gevolg van de aanwezigheid van blauwalgen hebben de gemeentebesturen van Sint-Pieters-Leeuw, Grimbergen en Vilvoorde een recreatie- en captatieverbod ingesteld op delen van het Kanaal naar Charleroi en het Zeekanaal Brussel-Schelde.

In Sint-Pieters-Leeuw situeren de problemen zich op het Kanaal naar Charleroi in de omgeving van Ruisbroek en Anderlecht. Het captatieverbod voor het besproeien van landbouwgewassen en drinkwater voor vee geldt voor het volledige stuk.

In Grimbergen en Vilvoorde bevindt de blauwalgenbloei zich ter hoogte van het Insteekdok van het Zeekanaal Brussel-Schelde. Beide gemeenten vaardigen voor hun grondgebied een captatieverbod uit voor water uit het kanaal.

Blauwalgen geven giftige stoffen vrij en vormen zo een gezondheidsrisico voor mens en dier.

Uitzondering voor land- en tuinbouw

Je mag enkel nog water capteren als drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat. En beperkt als aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Alternatieve waterbronnen

Captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel nog toegestaan. Daarvoor moet je wel een melding doen of een vergunning aanvragen bij de Vlaamse Waterweg.

Aquafin

Het is vanaf vandaag opnieuw mogelijk om effluent af te halen bij de daartoe opengestelde rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) van Aquafin. Dat zijn er op dit moment 19.

Dieren in de weide

Als gevolg van de bijzonder lage waterpeil kan de watervoorraad niet aangevuld worden. Daarom vragen we om extra aandacht te schenken aan de dieren in de weide.

Safety first

Watergift aan gewassen vraagt zware inspanningen. We roepen op om blijvende aandacht te hebben voor je eigen veiligheid en die van je omgeving. Zorg bij het capteren voor de nodige doorgang van het verkeer en fietsers, heb aandacht voor de zwakkere oevers en hou de omgeving proper.

Meer informatie

Region: 
Thema: