Menu

Maatregelen in Oost-Vlaanderen

Terug naar Onderwerp

Captatieverbod

De waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen besliste om het captatieverbod uit te breiden. Het verbod is van toepassing op onderstaande stroomgebieden (sommige volledig en andere gedeeltelijk) en meanders.

Als gevolg van blauwalgen is het ook verboden water te capteren uit de Dender in Ninove voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. 

Stroomgebieden

 • Stroomgebied van de middenloop van de wolfputbeek (waterloop nr. 05103)
 • Sroomgebied van de Molenbeek - pachtbosbeek (waterloop nr. 05160)
 • Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek - Terkleppebeek (waterloop nr. 05197)
 • Stroomgebied van de Mark (waterloop nr. 05215)
 • Afwaarts deel van het stroomgebied van de Watergang van de Hoge Landen (waterloop nr. O8010)
 • Stroomgebied van de waterloop nr, OS023
 • Stroomgebied van de Nieuwesluisbeek (waterloop nr. OS057)
 • Stroomgebied van het Donkmeer en Berlarebroek
 • Stroomgebied van de Kalkense Vaaft (waterloop nr. OS147)
 • Stroomgebied van de Molenbeek - Kottembeek (waterloop nr. os157)
 • Stroomgebied van de Zwalm (waterloop nr, 05266)
 • Stroomgebied van de bovenloop van de Riedekensbeek (waterloop nr. os315)
 • Stroomgebied van de bovenlopen van de Beiaardbeek (waterloop nr. os34g)
 • Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek (waterloop nr. os365)
 • Stroomgebied van de bovenlopen van de Molenbeek Ronse (waterloop nr. OS385)
 • Stroomgebied van de bovenloop van de Bosbeek (waterloop nr. os386)
 • Stroomgebied van de Oude Kale (waterloop nr. 0240)
 • Stroomgebied van de Langelede (waterloop nr. O1310a)
 • Stroomgebied van de Bouwbeek (waterloop nr' 06026)

Meanders

 • Leiemeersen Zulte-Oeselgem te Zulte
 • Oude Leie Gottem en Oude Leie Machelenput te Deinze en Zulte
 • Oude Leie Grammene te Deinze en Zulte
 • Oude Leie te Astene (Deinze)
 • Oude Schelde Schijteput te Kluisbergen en Oude Schelde Meerse (Visserij) te Kluisbergen en Oudenaarde
 • Oude Schelde ’t Veer te Oudenaarde en Het Anker te Wortegem-Petegem
 • Rijtmeersen te Oudenaarde en Scheldemeersen Nederzwalm te Zwalm
 • De Kaaimeers te Zwalm en Gavere
 • Scheldemeersen Nazareth – De Pinte, Teirlinckput te Merelbeke en de Kriephoek te Gavere
 • Oude Durme te Waasmunster en Hamme
 • De Roggeman te Hamme

Alle informatie vanuit de gouverneur vind je op deze website terug. 

Naast het captatieverbod dat ingesteld werd door de waarnemend gouverneur blijven de gemeentelijke politiebesluiten van Beveren en Deinze van kracht.

Voor meer informatie over het captatieverbod in de vallei van de Zeverenbeek (Deinze)

Voor meer informatie over het captatieverbod in Beveren

Uitzondering voor land- en tuinbouw

Je mag enkel nog water capteren als drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat. En beperkt als aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. Uit de Dender in Ninove mag je geen water capteren. 

Wat mag wel en wat niet tijdens het captatieverbod?

Raadpleeg de lijst met meest gestelde vragen (pdf)

Alternatieve waterbronnen

Captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel nog toegestaan. Daarvoor moet je wel een melding doen of een vergunning aanvragen bij de Vlaamse Waterweg.

Aquafin

Het is vanaf vandaag opnieuw mogelijk om effluent af te halen bij de daartoe opengestelde rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) van Aquafin. Dat zijn er op dit moment 19.

Dieren in de weide

Als gevolg van de bijzonder lage waterpeil kan de watervoorraad niet aangevuld worden. Daarom vragen we om extra aandacht te schenken aan de dieren in de weide.

Safety first

Watergift aan gewassen vraagt zware inspanningen. We roepen op om blijvende aandacht te hebben voor je eigen veiligheid en die van je omgeving. Zorg bij het capteren voor de nodige doorgang van het verkeer en fietsers, heb aandacht voor de zwakkere oevers en hou de omgeving proper.

Meer informatie

Region: 
Thema: