Menu

Maatregelen in Limburg

Terug naar Onderwerp

Captatieverbod op onbevaarbare waterlopen opgeheven

Herman Reynders, gouverneur van de provincie Limburg, besliste om het verbod om water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen op te heffen. De recent gevallen en nog voorspelde neerslag en de beperkte watervraag motiveren de opheffing van het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen. De Droogtecommissie besliste daarenboven om af te schalen van niveau 2 (code oranje) naar niveau 1 (code geel). Door de neerslag van de afgelopen weken zijn de peilen en debieten van de waterlopen verbeterd. Toch blijft de situatie zorgwekkend. Door de historisch lage grondwaterstanden kunnen de debieten in de waterlopen bij het uitblijven van neerslag snel terug dalen. Er is dus nog geen sprake van een structureel herstel. Doordacht en spaarzaam omspringen met water blijft het basisprincipe.

Er geldt wel nog een captatieverbod in de provincie Limburg op vijf bevaarbare waterlopen, omwille van bevestigde stalen van toxische blauwalgen. Het gaat om:

• het kanaal Bocholt-Herentals,
• het kanaal naar Beverlo,
• het kanaal Dessel-Kwaadmechelen,
• de Zuid-Willemsvaart
• het Albertkanaal vanaf sluis Hasselt (kmpt. 50,5) tot sluis Kwaadmechelen (kmpt. 77,1).

Binnen een straal van 100 meter rond de drijflaag mag er geen water gecapteerd worden voor het besproeien van gewassen en voor drinkwater van vee.

Het besluit is vanaf vandaag, vrijdag 11 oktober, van kracht.

Algemene oproep tot zuinigheid

Momenteel dringen er zich nog geen andere maatregelen op. Maar zoals steeds roept de gouverneur elke Limburger, organisatie of openbaar bestuur op om een inspanning te leveren om zuinig en rationeel om te springen met watergebruik, zodat de effecten voor iedereen beperkt blijven en we de bedeling van drinkwater kunnen blijven garanderen.

Meer informatie

Region: 
Thema: