Menu

Maatregelen in Antwerpen

Terug naar Onderwerp

Cathy Berx, gouverneur van Antwerpen, besliste om het captatieverbod deels op te heven. De vele neerslag van eind september, en de sterk verminderde vraag naar oppervlaktewater heeft bijgedragen tot het besluit. 

Vanaf 11 oktober 2019 is het dus opnieuw mogelijk om in het merendeel van de waterlopen te capteren. 

In twee stroomgebieden blijft het verbod nog van kracht:

  • Laarse Beek
  • Zwanebeek

In deze gebieden staat het waterpeil nog kritisch laag. Als gevolg blijft het verboden om te capteren in alle onbevaarbare waterlopen in de 2 stroomgebieden van de Laarse Beek en de Zwanebeek

Het is wel mogelijk om beperkt water te capteren als drinkwater voor eigen vee dat buiten staat, en van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. 

Ook alle captatie- en recreatieverboden omwille van blauwalgenbloei zijn opgeheven.

 

Meer informatie

Region: 
Thema: