Menu

Maatregelen in Antwerpen

Terug naar Onderwerp

Update 21/8. Vragen en antwoorden bij het politiebesluit captatie- en recreatieverbod omwille van blauwalgenbloei in provincie Antwerpen.

Deze vragen- en antwoordenlijst moet samen worden gelezen met het politiebesluit captatie -en recreatieverbod van 21 augustus 2019 wegens blauwalgenbloei op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal naar Beverlo en het kanaal Bocholt-Herentals. Het besluit werd uitgevaardigd door de waarnemend gouverneur van de provincie Antwerpen.

Er is een nieuwe blauwalgenbloei aangetroffen in het kanaal Bocholt-Herentals en kanaal naar Beverlo. Als gevolg is er een nieuw captatie- en recreatieverbod van kracht:

  • In het kanaal Bocholt-Herentals gold er al een verbod op het traject Bocholt-Dessel (kanaalkruising). Het verbod is nu uitgebreid naar het hele kanaal
  • Op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten wordt het traject tussen Brecht (sluis 2, hmp 527) en Schoten (sluis 10, hmp628) aangevuld met een bijkomend traject tussen Dessel (kanaalkruising, hmp 0) en sluis 1 (hmp 384) in Rijkevorsel.   
  • Op het kanaal naar Beverlo geldt het traject vanaf de aansluiting met het kanaal Bocholt-Herentals in Lommel tot de ophaalbrug NV Nyrstar in Balen. Dit verbod is ook uitgebreid naar het hele kanaal.

    --> Vragen- en antwoordenlijst (Q&A)

Uitbreiding captatieverbod

Wegens de aanhoudende droogte heeft de Antwerpse gouverneur een gedifferentieerd captatieverbod afgekondigd. Het captatieverbod heeft betrekking op meerdere stroomgebieden gebieden in de provincie Antwerpen.

Het captatieverbod geldt voor alle waterlopen in de stroomgebieden van de Mark, de Kleine Aa of Weerijsbeek, Groot Schijn, Laarse beek, Antitankkanaal, de Kleine Nete, de Grote Nete (stroomopwaarts samenvloeiing met Kleine Nete), Vrouwvliet, Birrebeek, Zwarte Beek, Grote Molenbeek, en de Autbroekloop. Dit betekent onder andere dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en ook visvijvers volledig moeten afgekoppeld worden van de waterlopen. 

In het kanaal Bocholt-Herentals (traject Bocholt-Dessel, kanaalkruising) in de provincies Antwerpen en Limburg (grensoverschrijdend kanaal), kanaal naar Beverlo (traject vanaf de aansluiting met het kanaal Bocholt-Herentals op grondgebied Lommel tot e ophaalbrug NV Nyrstar op grondgebied Balen), en het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten tussen Brecht (sluis 2) en Schoten (sluis 10) werd blauwalgenbloei vastgesteld. Omwille van de mogelijke gezondheidsrisico’s is er zowel een captatieverbod als een verbod op zachte recreatie.

Uitzondering voor land- en tuinbouw

Je mag enkel nog water capteren als drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat. En beperkt als aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. 

Voor kanaal Bocholt-Herentals geldt het verbod om water te capteren - binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag - voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. 

Wat mag wel en wat niet tijdens het captatieverbod?

Raadpleeg de lijst met meest gestelde vragen (pdf)

Alternatieve waterbronnen

Captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel nog toegestaan. Daarvoor moet je wel een melding doen of een vergunning aanvragen bij de Vlaamse Waterweg.

Aquafin

Het is vanaf vandaag (18 juli)  opnieuw mogelijk om effluent af te halen bij de daartoe opengestelde rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) van Aquafin. Dat zijn er op dit moment 19.

Dieren in de weide

Als gevolg van de bijzonder lage waterpeil kan de watervoorraad niet aangevuld worden. Daarom vragen we om extra aandacht te schenken aan de dieren in de weide.

Safety first

Watergift aan gewassen vraagt zware inspanningen. We roepen op om blijvende aandacht te hebben voor je eigen veiligheid en die van je omgeving. Zorg bij het capteren voor de nodige doorgang van het verkeer en fietsers, heb aandacht voor de zwakkere oevers en hou de omgeving proper.

Meer informatie

Region: 
Thema: