Menu

Maatregelen in Antwerpen

Terug naar Onderwerp

Cathy Berx, gouverneur van Antwerpen, besliste om het captatieverbod in heel de provincie op te heven. 

Peilmetingen registreerden positieve meetwaarden, met als resultaat dat er in provincie Antwerpen geen enkel captatieverbod meer geldt. 

Sinds juli 2019 was er een captatieverbod van kracht voor verschillende waterlopen in de provincie. Het verbod breidde uit naar alle onbevaarbare waterlopen in verschillende stroomgebieden. 

Vanaf 18 juli was het captatieverbod van kracht voor alle onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden van de Mark, de Kleine Aa of Weerijsbeek, het Groot Schijn, de Laarse beek, Het Antitankkanaal, de Kleine Nete, de Grote Nete (stroomopwaarts samenvloeiing met Kleine Nete), de Vrouwvliet, de Birrebeek, de Zwarte Beek, de Grote Molenbeek en de Autbroekloop.

Voor het merendeel van deze waterlopen werd het captatieverbod al op 11 oktober opgeheven. In twee stroomgebieden –de Laarse beek en de Zwanebeek-  bleef het waterpeil echter kritisch laag, zodat het captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen er van kracht bleef.

Peilmetingen in de Laarse Beek en de Zwanebeek op 18 en op 29 november 2019 registreerden eindelijk positieve meetwaarden. Het captatieverbod in heel de provincie werd opgeheven. 

Meer informatie

Region: 
Thema: