Menu

Tijdens de droge zomer van 2019 werd in verschillende oppervlaktewateren blauwalgen vastgesteld. Dit leidde onmiddellijk tot het uitvaardigen van een captatieverbod.

Wat zijn blauwalgen?

Blauwalgen zijn geen algen, maar wel bacteriën die zich gedragen als algen. De bacteriën groeien bij warm weer wanneer er weinig tot geen stroming op een waterloop of vijver zit. Ze vormen een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water.

Schadelijk voor de gezondheid

Onder bepaalde omstandigheden maken blauwalgen giftige toxines aan, waardoor ze dus een gezondheidsrisico inhouden voor zowel mens als dier. Gezondheidsklachten zijn: diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid en hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma.

Meer info over hoe je blauwalgen herkent en wat je zelf kan doen om de groei van blauwalgen tegen te gaan vind je op VMM, de Vlaamse Milieumaatschappij. Je vindt er ook de plaatsen waar blauwalgen zijn vastgesteld.

Bron foto: Vlaamse Milieumaatschappij 

Meer informatie

Thema: