Menu

Maatregelen in Vlaams-Brabant

Terug naar Onderwerp

26.11.2020 Opheffing van het captatieverbod in  Vlaams-Brabant

06.08.2020 Uitbreiding captatieverbod in Vlaams-Brabant

23.06.2020 Gedeeltelijke (tijdelijke) opheffing van het captatieverbod in Vlaams-Brabant

29.05.2020 Captatieverbod in Vlaams-Brabant wordt uitgebreid 

20.05.2020 Captaptieverbod op onbevaarbare waterlopen en stroomgebieden


26.11.2020 Opheffing van het captatieverbod in  Vlaams-Brabant

De Gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren besliste, met ingang van 23 november, om het captatieverbod dat van kracht was op te heffen.

In augustus werd een captatieverbod op alle waterlopen in Vlaams-Brabant ingesteld, behalve op de onbevaarbare waterlopen Demer en Zenne en op de bevaarbare waterwegen van de Vlaamse Waterweg NV. Dit verbod werd dus vanaf 23 november opgeheven.


06.08.2020 Uitbreiding captatieverbod in Vlaams-Brabant

De waterstanden staan momenteel zo laag dat gouverneur Lodewijk De Witte vanaf vandaag een captatieverbod instelt voor alle waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant. Uitzondering vormen de onbevaarbare waterlopen Dijle en Demer en de bevaarbare waterlopen Zenne, Dijle, Demer, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle en Kanaal Brussel-Rupel.

In Vlaams-Brabant geldt sinds eind mei een uitgebreid captatieverbod in het oostelijke Demerbekken en het zuidelijke Dijle- en Zennebekken. In het noorden en westen was het captatieverbod tot nu toe eerder beperkt. Maar ook daar zijn er momenteel zeer lage waterpeilen, de laagste debieten van de voorbije maanden.
"In zo goed als alle stroomgebieden onderschrijden we de vooropgestelde drempels voor het instellen van het captatieverbod", zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. "Op basis van deze vaststelling, het advies van de Vlaamse droogtecommissie en de terugkoppeling met het provinciaal droogteoverleg van 4 augustus, hebben we besloten om een captatieverbod in te stellen voor de onbevaarbare waterlopen in de hele provincie Vlaams-Brabant. Uitzondering vormen de onbevaarbare waterlopen Dijle en Demer en de bevaarbare waterlopen Zenne, Dijle, Demer, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle en Kanaal Brussel-Rupel".

Een andere uitzondering op dit verbod is ook het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Meer info via www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen-2020

 


23.06.2020 Gedeeltelijke (tijdelijke) opheffing van het captatieverbod in Vlaams-Brabant

 

Op vraag van Boerenbond werd het huidige captatieverbod geëvalueerd.

De gouverneur besliste om de uitbreiding van het captatieverbod dat sinds 29 mei van kracht was tijdelijk op te heffen en terug te schakelen naar het captatieverbod van de vorige fase (21 mei). Deze tijdelijke opheffing gaat in vanaf vanavond en loopt tem 27 juni. Deze tijdelijke opheffing moet toelaten dan landbouwers hun watervoorraden kunnen aanvullen.

Op 28 juni vervalt de opheffing en is de situatie uit het verbod van 29 mei terug van kracht. Deze tijdelijke opheffing geldt niet voor de Dorpsbronbeek in de bovenloop van de Kleine Gete.


Er geldt nog steeds een captatieverbod van onbepaalde duur voor de onbevaarbare waterlopen van volgende stroomgebieden:

 • de Mark
 • de Hollebeek, stroomopwaarts van de monding van de Bosbeek in de Hollebeek
 • de Steenvoordbeek
 • de Molenbeek
 • de Linkebeek
 • de Dijle, stroomopwaarts van de monding van de Demer, in de Dijle, met uitzondering van
 • het Kanaal Leuven-Dijle
 • de Grote Gete
 • de Waarbeek
 • de Dormaalbeek, stroomopwaarts van het Roefferdingeplein
 • de Grote Leigracht
 • de Leigracht
 • de Kleine Beek
 • de Hertseltseloop
 • de Dorpsbronbeek in de bovenloop van de kleine Gete.

Er is een uitzondering op dit verbod voor het capteren van drinkwater voor vee, het aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen en de productie van drinkwater.
Hoewel Boerenbond steeds het belang van water voor primaire voedselproductie benadrukt heeft, werden enkel voorgaande uitzonderingen meegenomen.

Toch wordt nog steeds aan iedereen aangeraden om met elke bron van water spaarzaam om te gaan.

Lees het politiebesluit


29.05.2020 Captatieverbod in Vlaams-Brabant wordt uitgebreid

Op basis van deze vaststelling, het advies van de Vlaamse droogtecommissie en het provinciaal droogteoverleg op 28/05 heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant besloten om vanaf 30/05/2020 het bestaande captatieverbod uit te breiden.

Het is in Vlaams-Brabant verboden om water te capteren uit alle waterlopen in de gebieden zoals hieronder aangegeven per bekken:

 • Demerbekken
  Het volledige Demerbekken, met uitzondering van de bevaarbare Demer (BV13) en de onbevaarbare Demer (B3001).
   
 • Zennebekken
  Het gedeelte van het Zennebekken stroomopwaarts van de grens tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gemeente Drogenbos, met uitzondering van het Kanaal naar Charleroi (BV30) en de Zenne (B1001).
   
 • Dijlebekken
  Het gedeelte van het Dijlebekken stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Demer (BV13), met uitzondering van het Kanaal Leuven-Dijle (BV32).
   
 • Denderbekken
  - Het stroomgebied van de Mark (B5952);
  - De stroomgebieden van de Berchembosbeek (B5105),de Prindaalbeek (B5129), de Papenmeersbeek     (B5112), de Steenhoutmeersbeek (B5113) en de Wolfputbeek (B5103);
  - Het stroomgebied van de Hollebeek (B5090), stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Bosbeek (B5091);
  - Het stroomgebied van de Steenvoordbeek (B5099).
   
 • Netebekken
  - Het stroomgebied van de Herseltseloop (B7018)

Een meer gedetailleerde kaart vind je terug op op http://geo.vlaamsbrabant.be/waterlopen/

Uitzondering op dit verbod is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Gemeentebesturen worden wel expliciet opgeroepen om op zoek te gaan naar water dat ingezet kan worden in de landbouwsector, bv bronbemalingen. Andere uitzonderingen werden helaas niet meegenomen.

Tot slot herhaalt de gouverneur nogmaals zijn oproep aan alle inwoners van Vlaams-Brabant om spaarzaam om te gaan met water. Water is een kostbaar goed! Kwistig omgaan met water is vandaag meer dan ooit uit den boze.

Lees het politiebesluit.

20.05.2020 Captaptieverbod op onbevaarbare waterlopen en stroomgebieden

De aanhoudende droogte en het uitblijven van neerslag zorgt ervoor dat de waterstanden in verschillende waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant zich op een laag peil bevinden. Op basis van de huidige peilen en de classificatie als ecologisch kwetsbaar of ecologisch kwetsbaar besliste de gouverneur van Vlaams-Brabant zonet om een captatieverbod van onbepaalde duur uit te vaardigen met ingang vanaf morgen, 21 mei, voor de onbevaarbare waterlopen van volgende stroomgebieden:

 • de Mark
 • de Hollebeek, stroomopwaarts van de monding van de Bosbeek in de Hollebeek
 • de Steenvoordbeek
 • de Molenbeek
 • de Linkebeek
 • de Dijle, stroomopwaarts van de monding van de Demer, in de Dijle, met uitzondering van
 • het Kanaal Leuven-Dijle
 • de Grote Gete
 • de Waarbeek
 • de Dormaalbeek, stroomopwaarts van het Roefferdingeplein
 • de Grote Leigracht
 • de Leigracht
 • de Kleine Beek
 • de Hertseltseloop

Er is een uitzondering op dit verbod voor het capteren van drinkwater voor vee, het aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen en de productie van drinkwater.

Hoewel Boerenbond steeds het belang van water voor primaire voedselproductie benadrukt heeft, werden enkel voorgaande uitzonderingen meegenomen.

Lees het politiebesluit.

Meer informatie

Thema: 
Region: