Menu

Maatregelen in Oost-Vlaanderen

Terug naar Onderwerp

14.08.2020 Captatieverbod op onbevaarbare waterlopen in provincie Oost-Vlaanderen uitgebreid

23.07.2020 Ninove verbiedt watercaptatie door blauwalgenbloei in Dender

02.07.2020 Captatieverbod gedeeltelijk opgeheven in Oost-Vlaanderen

11.06.2020 Aanpassing captatieverbod Oost-Vlaanderen

04.06.2020 Uitbreiding captatieverbod onbevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen

20.05.2020 Gouverneur van Oost-Vlaanderen vaardigt tijdelijk captatieverbod uit in 19 stroomgebieden

14.08.2020 Captatieverbod op onbevaarbare waterlopen in provincie Oost-Vlaanderen uitgebreid

Als gevolg van de aanhoudende droogte heeft de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Didier Detollenaere, besloten om bijkomend vanaf 15 augustus 2020 het captatieverbod in te stellen op alle onbevaarbare waterlopen in onze provincie ten Zuiden van de Schelde en de Leie. Het bestaande captatieverbod op de ecologisch kwetsbare waterlopen blijft ook van kracht en wordt opnieuw ingesteld in de afstroomzone van de Kalken Vaart. De captatieverboden die door gemeenten werden ingesteld omwille van de blauwalgen blijven ook nog steeds van kracht.

Dit besluit blijft minimaal twee weken van kracht. De provinciale dienst Integraal Waterbeleid volgt continu de waterpeilen op. Wanneer na 2 weken het vooropgestelde drempelpeil opnieuw wordt bereikt kan het captatieverbod terug worden opgeheven bij politiebesluit.

 

Het verbod geldt enkel voor gecategoriseerde onbevaarbare waterlopen.
Meer informatie en een gedetailleerde kaart, vind je op deze website.

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. Het gebruik van effluent van RWZI’s blijft ook mogelijk. Ook Barry Callebaut in Wieze en Agristo in Nazareth stellen hun effluent ter beschikking voor irrigatie aan landbouwers.


23.07.2020 Ninove verbiedt watercaptatie door blauwalgenbloei in Dender

 

Bron: Belga


De stad Ninove verbiedt watercaptatie in de Dender omdat er ook dit jaar op verschillende plaatsen blauwalgenbloei is vastgesteld. De beslissing volgt op een advies van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Vlaamse Waterweg. Pleziervaarten zijn wel nog toegelaten, net als vissen. Al is dat laatste enkel toegelaten vanop de oever omdat contact met het water vermeden moet worden.

Landbouwers gebruiken het water van de Dender voor het besproeien van landbouwgewassen én als drinkwater voor hun vee. Maar de situatie is ernstig genoeg om dat niet langer toe te staan. Alle contact met blauwalgen moet worden vermeden, ze zijn immers giftig en kunnen huidirritatie of misselijkheid veroorzaken bij mensen en dieren die met het besmette water in contact komen.

Het is ook verboden om in de Dender te zwemmen of aan waterski, jetski en andere watersporten te doen. Maar dat mag sowieso enkel bij vergunde evenementen of in afgebakende veilige zones.


02.07.2020 Captatieverbod gedeeltelijk opgeheven in Oost-Vlaanderen

De Oost-Vlaamse gouverneur heeft het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen aangepast. Door de regen van de voorbije periode zijn een aantal peilen boven de drempelwaarde uitgekomen.

Het captatieverbod wordt opgeheven in volgende stroomgebieden:
POV021 - Kalkenvaart
POV025 - Stroomgebied van de Noord-Zuidverbinding
POV027 - Krekengebied Sint-Laureins:
POV028 - Isabellawatering
POV029 - Afwaarts deel van de Zwartesluisbeek
POV030 - Opwaarts deel van de Zwartesluisbeek
POV031 - Poelstraat

In deze gebieden mag er opnieuw water worden onttrokken vanaf 3 juli.

Het captatieverbod blijft behouden in volgende stroomgebieden:
POV001: Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek
POV002: Stroomgebied van de bovenloop van de Bosbeek
POV003: Stroomgebied van de bovenlopen van de Beiaardbeek
POV004: Stroomgebied van de bovenlopen van de Molenbeek Ronse
POV005: Stroomgebied van de benedenloop van de Maarkebeek
POV006: Stroomgebied van de middenloop van de Maarkebeek
POV007:Stroomgebied van de bovenlopen van de Maarkebeek en de Pauwelsbeek
POV008: Stroomgebied van de bovenloop van de Riedekensbeek
POV009: Stroomgebied van de midden- en benedenloop van de Zwalm
POV010: Stroomgebied van de bovenlopen van de Zwalm
POV011: Stroomgebied van Molenbeek
POV012: Stroomgebied van de Passemarebeek
POV013: Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek-Kottembeek
POV014: Stroomgebied van bovenloop van de Molenbeek/Terkleppebeek
POV015: Stroomgebied van bovenloop van de Molenbeek/Parkbosbeek
POV016: Stroomgebied van de Molenbeek/Beverbeek
POV017: Stroomgebied van de Mark
POV018: Stroomgebied van de Wolfsputbeek
POV020: Stroomgebied van de Rietveldbeek
POV022: Stroomgebied van de Sompelbeek
POV023: Stroomgebied van de Voorstesloot
POV026: Stroomgebied van de Slependammewatergang
POV032: Stroomgebied van de Poekebeek

In deze gebieden mag je uit geen enkele onbevaarbare waterloop water onttrekken. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.
Meer informatie en een gedetailleerde kaart vind je hier.

Het tijdelijk verbod geldt voor onbepaalde duur tot de opheffing van het politiebesluit van de gouverneur.


11.06.2020 Aanpassing captatieverbod Oost-Vlaanderen

De Oost-Vlaamse gouverneur heeft het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen aangepast.
Wat is er gewijzigd?

 • Het stroomgebied van de Poekebeek is mee opgenomen bij de gebieden waarop een captatieverbod geldt.
  • Betrokken gemeenten: Aalter en Deinze
 • Het captatieverbod op het Oostelijke pand van het Leopoldskanaal komt te vervallen. Dit is het gevolg van het neerlaten van de stuw te Sint-Laureins tussen het Oostelijk en Westelijk pand van het kanaal. Hierdoor is het peil in het Oostelijk pand kunnen stijgen tot aan de gewenste hoogte.
  • Betrokken gemeenten: Sint-Laureins en Assenede.

In de gebieden waar captatieverbod geldt, mag je uit geen enkele onbevaarbare waterloop water onttrekken. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Meer informatie en een gedetailleerde kaart vind je hier

Je kunt het politiebesluit voor dit captatieverbod raadplegen via deze link.

Het tijdelijk verbod geldt voor onbepaalde duur tot de opheffing van het politiebesluit van de gouverneur.


04.06.2020 Uitbreiding captatieverbod onbevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen | Vul de beregeningsenquête in

De Oost-Vlaamse gouverneur heeft een nieuw captatieverbod op onbevaarbare waterlopen uitgevaardigd. Het gaat om een uitbreiding van het bestaande verbod omdat in meerdere waterlopen het minimumpeil voor het behouden van een goede ecologische toestand onderschreden werd.

De uitbreiding van het captatieverbod betreft volgende stroomgebieden:

 • Stroomgebied van de midden- en benedenloop van de Zwal
 • Stroomgebied van de Molenbeek/Beverbeek
 • Stroomgebied van de Kalken Vaart
 • Stroomgebied van de Noord-Zuidverbinding
 • Stroomgebied van de Slependammewatergang met uitzondering van het westelijke pand van het Leopoldskanaal
 • Krekengebied Sint-Laureins, met inbegrip van het oostelijke pand van het Leopoldskanaal
 • Isabellawatering met inbegrip van het oostelijke pand van het Leopoldskanaal
 • Afwaarts deel van de Zwartesluisbeek
 • Opwaarts deel van de Zwartesluisbeek
 • Poelstraat


In deze gebieden mag je uit geen enkele onbevaarbare waterloop water onttrekken. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Meer informatie en een gedetailleerde kaart vind je hier.

Je kunt het politiebesluit voor dit captatieverbod raadplegen via deze link.

Het tijdelijk verbod geldt voor onbepaalde duur tot de opheffing van het politiebesluit van de gouverneur. 

Jouw inbreng gevraagd voor onze beregeningsenquête

Je kan er niet naast kijken dat we te kampen hebben met een zeer droog voorjaar in Oost-Vlaanderen. In heel Vlaanderen zijn ook al maatregelen genomen om de droogte tegen te gaan. Zoals het captatieverbod waarover sprake in dit actuabericht.

Al wordt er voor binnenkort regen voorspeld, de kans bestaat dat droogte aanhoudt en dat er in de toekomst nog captatieverboden of andere maatregelen zullen bijkomen.

Om de juiste standpunten te kunnen innemen in toekomstige discussies vragen we jullie om deze vragenlijst in te vullen. Zo krijgen we een correct beeld van de situatie in jouw buurt. Het invullen van deze enquête gebeurt uiteraard anoniem.


20.05.2020 Gouverneur van Oost-Vlaanderen vaardigt tijdelijk captatieverbod uit in 19 stroomgebieden

 

Wegens de aanhoudende droogte kondigt de Oost-Vlaamse gouverneur vanaf 21 mei, voor onbepaalde duur, een gedifferentieerd captatieverbod af. Het captatieverbod heeft betrekking op 19 stroomgebieden gebieden in de provincie Oost-Vlaanderen. Je mag enkel nog water capteren als drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat en beperkt als aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. Er is geen verbod op beregenen, enkel op capteren.

Het captatieverbod geldt in (delen van) de stroomgebieden van de Molenbeek, Bosbeek, Beiaardbeek, Maarkebeek, Riedekensbeek, Zwalm, Passemarebeek, Molenbeek-Kottembeek, Molenbeek/Terkleppebeek, Molenbeek/Parkbosbeek, Mark Wolfsputbeek, Rietveldbeek, Sompelbeek en de Voorstesloot.
In deze gebieden mag je uit geen enkele onbevaarbare waterloop water onttrekken. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Onderstaande kaart geeft in het rood de stroomgebieden aan waar een captatieverbod heerst.Meer informatie en een gedetailleerde kaart vind je hier.
Je kunt het politiebesluit voor dit captatieverbod raadplegen via deze link.

Het tijdelijk verbod geldt voor onbepaalde duur tot de opheffing van het politiebesluit van de gouverneur.

Op de website van Boerenbond vind je ook meer informatie over de andere provincies en over alternatieve waterbronnen: www.boerenbond.be/droogte
 

Meer informatie

Thema: 
Region: