Menu

Maatregelen in Limburg

Terug naar Onderwerp

21.08.2020 Captatieverbod op Limburgse waterlopen door blauwalgengroei

20.05.2020 Limburgs provinciegouverneur vaardigt captatieverbod uit over 80% van Limburgs grondgebied

19.05.2020 Limburg leert omgaan met de droogte


21.08.2020 Captatieverbod op Limburgse waterlopen door blauwalgengroei

De Vlaamse Waterweg nv stelde waarnemend gouverneur Michel Carlier in kennis van een vastgestelde blauwalgenbloei. De analyse van de stalen door de VMM van 19 augustus bevestigen de aanwezigheid van potentieel toxische blauwalgen op de Zuid-Willemsvaart, het Kanaal Bocholt-Herentals en het Kanaal naar Beverlo.

Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Zo kunnen blauwalgen onder meer huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in, aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk bij besproeiing hinderlijk kan zijn voor omwonenden.

Als gevolg hiervan stelt de waarnemend gouverneur een verbod in voor de captatie van gecontamineerd water voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen en als drinkwater voor vee en dit voor

 • de Zuid-Willemsvaart;
 • het kanaal Bocholt-Herentals van km paal 0 tot aan de grens van de provincie Antwerpen (gedeelte van Bocholt tot en met Lommel);
 • het kanaal naar Beverlo van km paal 0 tot aan de grens van de provincie Antwerpen (gedeelte vanaf de aansluiting met het kanaal Bocholt-Herentals grondgebied Lommel tot aan de grens van de provincie Antwerpen).

Het besluit is onmiddellijk van kracht, en dit tot tegenbericht.

Als bijlage vind je het politiebesluit d.d. 20 augustus 2020.

 

20.05.2020 Limburgs provinciegouverneur vaardigt captatieverbod uit over 80% van Limburgs grondgebied

 

Na het Limburgs droogteoverleg van gisteren, 19 mei, is de Limburgse waarnemend gouverneur Michel Carlier tot het besluit gekomen dat een bijzondere maatregel zich opdringt.
Waarnemend gouverneur Carlier kondigt een captatieverbod af met ingang op 21 mei 2020 voor alle onbevaarbare waterlopen. Het verbod blijft van kracht tot het via politiebesluit opgeheven wordt.

Uitzonderingen waar er WEL mag gecapteerd worden zijn:

 • in de stroomgebieden van de Warmbeek en zijbeken, behalve het stroomgebiedje van De Vliet, in de gemeenten Hamont-Achel en Pelt, stroomafwaarts van het kanaal Bocholt-Herentals;
 • in de stroomgebieden van de Kogbeek, Vrietselbeek en Langbroeksbeek en respectievelijke zijbeken in de gemeenten Dilsen-Stokkem en Maasmechelen;
 • in de stroomgebieden van de Jeker en het Heeswater en respectievelijke zijbeken in de gemeenten Lanaken, Bilzen, Riemst, Herstappe en Tongeren;
 • in de stroomgebieden van de Berwijn en de Voer en respectievelijke zijbeken in de gemeente Voeren;
 • op de Melsterbeek stroomafwaarts van Keelstraat-Terbiest in Sint-Truiden en vanaf dit punt in de stroomgebieden van de zijbeken die in uitmonden, in de gemeenten Sint-Truiden en Nieuwerkerken;
 • in de stroomgebieden van de Gete en de Velpe en respectievelijke zijbeken in de gemeenten Herk-de-Stad en Halen;
 • op de Demer tussen Lummense Kiezel in Hasselt en de provinciegrens in Halen;
 • in de stroomgebieden van de Zusterkloosterbeek, Muggenbeek, Slangbeek en Voortbeek en respectievelijke zijbeken in de gemeenten Genk, Hasselt, Zonhoven, Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder;
 • op de Mangelbeek stroomafwaarts van Sluisbamd in Heusden-Zolder en vanaf dit punt in de stroomgebieden van de zijbeken die er in uitmonden in de gemeenten Heusden-Zolder en Lummen;
 • op de Laambeek stroomafwaarts van het Albertkanaal in de gemeenten Heusden-Zolder en Lummen;
 • op de Zwartebeek stroomafwaarts van de Oude Baan in Beringen en vanaf dit punt in de stroomgebieden van de zijbeken die er in uitmonden, behalve het stroomgebiedje van de Heesbeek, in de gemeenten Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Lummen en Halen;
 • in de stroomgebieden van de Grotebeek/Winterbeek en zijbeken, behalve het stroomgebiedje van de Kleinebeek, in de gemeenten Beringen en Tessenderlo;
 • in het stroomgebied(je) van de Uilenkoploop in de gemeente Tessenderlo;
 • in de stroomgebieden van de Grote Laak en zijbeken in de gemeenten Leopoldsburg, Beringen, Ham en Tessenderlo;
 • in de stroomgebieden van de Scheppelijke Nete, Maatheideloop, Ritreienloop en Postelvaartje en respectievelijke zijbeken in de gemeente Lommel.

Captatieverbodkaart:

Via deze link https://www.crisis-limburg.be/droogte2020 kan je de captatieverbodkaart bekijken en kan je gedetailleerd zoeken.
 

Algemene uitzonderingen op het verbod zijn: 

 • het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.
 • het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen

Boete:

Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro (te vermenigvuldigen met 8, cfr de wet van 5 maart 1952) of met één van de straffen alleen.

Andere captatiemogelijkheden:

 • Je mag water uit een kanaal of bevaarbare waterloop gebruiken mits een aantal voorwaarden. Meer informatie met betrekking tot de voorwaarden en aanvraagformulieren op www.vlaamsewaterweg.be/watercaptatie
 • Landbouwers en gemeenten kunnen op een aantal plaatsen tegen betaling gezuiverd afvalwater halen op het zuiveringsstation of bij bedrijven. Dit water wordt aangeboden met een grondstoffenverklaring omdat het niet bruikbaar is voor alle doeleinden. Meer informatie hierover vind je hier.
   

Reden tot dit captatieverbod:

Waarnemend gouverneur Michel Carlier, in overleg met de Limburgse 'droogte-partners' kwam tot dit besluit vanwege

 • Het advies van de Vlaamse Droogtecommissie inzake de ecologische kwetsbaarheid van oppervlaktewater bij droogte
 • Het opschalen naar niveau 2 – code oranje voor alle Vlaamse provincies
 • Het opgebouwde neerslagtekort
 • Het afnemen van de waterkwaliteit in de waterlopen bij aanhoudende droogte, wat gezondheidsrisico's voor mens en dier met zich mee kan brengen
 • Het kritisch laag staan van het waterpeil in de waterkopen waar het verbod nu wordt voor ingesteld.

Lees het besluit van de gouverneur. 


19.05.2020 Limburg leert omgaan met de droogte

Begin deze week stelde het provinciebestuur van Limburg de voorlopige resultaten voor van een studie die in de toekomst maatregelen met betrekking tot beschikbaarheid van water moet onderbouwen – in het bijzonder bij extreme droogte. Dit is een bevoegdheid van de provinciegouverneurs. In Limburg laat die zich bijstaan door een droogtecommissie, die droogtemaatregelen coördineert en adviseert. 

Waterbalans

Om voorbereid te zijn op nieuwe periodes van droogte werkte de provincie Limburg samen met experten van de Bodemkundige Dienst van België, KU Leuven en de VUB om alle waterbronnen in de provincie te inventariseren, zowel de neerslag als grond- en oppervlaktewater. Ook brachten ze het waterverbruik en de te verwachten waterbehoefte in kaart. Die informatie werd vervolgens samengebracht in rekenmodellen, de waterbalansen.

“We willen een verregaande gebiedsgerichte aanpak uitrollen en nog meer een crisismanagement op maat voeren”, stelde Inge Moors, gedeputeerde voor landbouw en platteland.

Lees meer 

Meer informatie

Thema: 
Region: