Menu

Maatregelen in Antwerpen

Terug naar Onderwerp

Actuele situatie captatieverboden:

19.11.2020 Gedeeltelijke opheffing captatieverbod op onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen

20.08.2020 Antwerps captatieverbod uitgebreid wegens blauwalgen in Kempische kanalen

13.08.2020 Captatieverbod op onbevaarbare waterlopen in provincie Antwerpen verstrengd

17.07.2020 Gedeeltelijke intrekking captatieverbod op onbevaarbare waterlopen

04.06.2020 Derde uitbreiding captatieverbod onbevaarbare waterlopen

21.05.2020 Provincie Antwerpen breidt captatieverbod op onbevaarbare waterlopen uit

08.05.2020 Antwerps gourverneur vaardigt tijdelijk captatieverbod uit in 10 stroomgebieden


19.11.2020 Gedeeltelijke opheffing captatieverbod op onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen

 

Door de regenval van de laatste weken is het waterpeil in de meeste Antwerpse waterlopen terug boven het kritieke minimum gestegen. Daarom besliste Antwerps gouverneur Cathy Berx om het captatieverbod vanaf 18 november gedeeltelijk op te heffen.

Nog enkele stroomgebieden met kritiek waterpeil

We spreken van een gedeeltelijke opheffing omdat het er toch nog enkele stroomgebieden zijn waar de waterpeilen kritisch laag staan. Het gaat om de volgende stroomgebieden in de (gedeeltelijk) betrokken gemeenten:

 • Maas (gedeeltelijk): Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Turnhout
 • Laarse beek: Antwerpen, Brasschaat, Brecht, Schoten en Wuustwezel
 • Molenbeek (gedeeltelijk): Beerse, Brecht, Grobbendonk, Lille, Malle, Rijkevorsel, Vorselaar, Zandhoven en Zoersel
 • Achterste Neet, Voorste Neet en Zwarte Neet: Dessel, Mol en Retie

Het verbod geldt tot de toestand zich terug normaliseert en wordt opgeheven bij politiebesluit. In alle niet vernoemde waterlopen of stroomgebieden is het captatieverbod wel opgeheven. Onderstaande kaart biedt een overzicht waar het captatieverbod nog van kracht is.

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/cathy-berx/droogte-2020/ge...

Meer informatie en een interactieve kaart vindt je op de website van de provincie Antwerpen.

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbelei...


20.08.2020 Antwerps captatieverbod uitgebreid wegens blauwalgen in Kempische kanalen

Antwerps gouverneur Cathy Berx heeft het bestaande captatieverbod dat geldt in grote delen van de provincie uitgebreid omdat er blauwalgen zijn aangetroffen in enkele Kempische kanalen. Het gaat om de Zuid-Willemsvaart en delen van het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo.
Blauwalgen of cyanobacteriën vormen een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water en komen vooral voor in waterlopen en vijvers met nagenoeg stilstaand water. Ze ontwikkelen zich bij aanhoudend warm en droog weer. Aangezien er blauwalgen werden vastgesteld in de Zuid-Willemsvaart en delen van het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo, heeft gouverneur Berx in overleg met de Vlaamse Milieu Maatschappij een politiebesluit uitgevaardigd met een captatieverbod voor de besmette zones. Je mag er dus geen water uit het kanaal capteren voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen of om vee te drinken te geven. Zwemmen in kanalen is sowieso verboden. 
Meer informatie en een gedetailleerde kaart, vind je op de website van de provincie Antwerpen en op www.cathyberx.be.

 

13.08.2020 Captatieverbod op onbevaarbare waterlopen in provincie Antwerpen verstrengd

Als gevolg van de aanhoudende droogte heeft de gouverneur van de provincie Antwerpen, Cathy Berx, besloten om vanaf 13 augustus 2020 het captatieverbod in te stellen op alle onbevaarbare waterlopen voor bijna alle stroomgebieden in de provincie Antwerpen inclusief het Anti-tank-kanaal. Het kader "ecologische kwetsbaarheid waterlopen bij droogte" wordt toegepast. Het betreft volgende stroomgebieden:

 • Maas;
 • Benedenschelde (gedeeltelijk);
 • Antitankgracht;
 • Nete;
 • Dijle-Zenne.

De provinciale dienst Integraal Waterbeleid volgt door middel van automatische peilmeters continu de waterpeilen op. Zodra het vooropgestelde drempelpeil opnieuw wordt bereikt kan het captatieverbod terug worden opgeheven bij politiebesluit.

De waterlopen aangeduid met een stippellijn, mogen gebruikt worden om te capteren, op voorwaarde dat je toestemming krijgt van de waterloopbeheerder.
Meer informatie en een gedetailleerde kaart, vind je op de website van de provincie Antwerpen.

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

17.07.2020 Gedeeltelijke intrekking captatieverbod op onbevaarbare waterlopen in provincie Antwerpen

De afgelopen weken heeft het op heel wat plaatsen goed geregend. In enkele stroomgebieden is het waterpeil daardoor voldoende hersteld. De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen heeft daarom geadviseerd het captatieverbod bij te stellen. Daarbij werd gelet op het kader voor de beoordeling van de ecologische kwetsbaarheid van oppervlaktewater bij droogte. Op basis van dit advies heeft de gouverneur van de provincie Antwerpen, Cathy Berx, besloten  om vanaf 17 juli 2020 het captatieverbod gedeeltelijk op te heffen voor volgende stroomgebieden:

 • Maasbekken, met uitzondering van de zeer kwetsbare kleine beken
 • Kleine Nete, met uitzondering van de zeer kwetsbare kleine beken
 • Grote Struisbeek

Het blijft verboden om water te capteren uit de onbevaarbare waterlopen in deze stroomgebieden:

 • Groot Schijn (gedeeltelijk)
 • Weerijs (gedeeltelijk)
 • Mark (gedeeltelijk)
 • Kleine Nete (gedeeltelijk)
 • Grote Nete (gedeeltelijk), met uitzondering van:
  • Grote Nete (1ste categorie)
 • Vrouwvliet
 • Antitankgracht

Voor die stroomgebieden zijn de waterpeilen en debieten nog onvoldoende hersteld. Het verbod geldt tot de toestand zich terug normaliseert en wordt opgeheven bij politiebesluit.

Je kunt het politiebesluit voor dit captatieverbod raadplegen via deze link

De gouverneur benadrukt dat het algemene watersysteem slechts beperkt is hersteld en dat overdreven captaties de waterpeilen snel onder druk kunnen zetten. De provinciale dienst Integraal Waterbeleid volgt door middel van automatische peilmeters continu de waterpeilen op. Zodra het vooropgestelde drempelpeil opnieuw wordt bereikt kan het captatieverbod terug worden ingevoerd. Hierbij wordt steeds het door de Vlaamse droogtecommissie geadviseerde kader "ecologische kwetsbaarheid waterlopen bij droogte" toegepast.

Klik hier voor de kaart met de stroomgebieden waar een captatieverbod heerst.

Er geldt een verbod voor captatie uit waterlopen gelegen in de gekleurde vlakken, tenzij het om een groen gekleurde waterloop gaat. De waterlopen aangeduid met een stippellijn, mogen gebruikt worden om te capteren, op voorwaarde dat je toestemming krijgt van de waterloopbeheerder.

Meer informatie en een gedetailleerde kaart, vind je op de website van de provincie Antwerpen.


04.06.2020 Derde uitbreiding captatieverbod onbevaarbare waterlopen

Voor de derde keer in een maand heeft de Antwerpse gouverneur een captatieverbod op onbevaarbare waterlopen uitgevaardigd. Het gaat om een uitbreiding van het bestaande verbod. Dit omdat meerdere waterlopen het minimumpeil, voor het behouden van een goede ecologische toestand, bereikt hebben.

Het captatieverbod geldt voor de volgende stroomgebieden:

 • Maasbekken
 • Groot Schijn (gedeeltelijk)
 • Netebekken, met uitzondering van de Aa (Turnhout, Vosselaar, Lille, Kasterlee, Vorselaar, Herentals en Grobbendonk) , Molenbeek/Bollaak (Zandhoven, Nijlen en Ranst) en de Grote Nete (Geel).
 • Vrouwvliet
 • Grote struisbeek, met uitzondering van het gedeelte Grote Struisbeek in Hemiksem, Schelle en Aartselaar.

In deze gebieden mag je uit geen enkele onbevaarbare waterloop water onttrekken. Dit betekent onder andere dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en ook visvijvers volledig moeten afgekoppeld worden van de waterlopen.

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Klik hier voor de kaart met de stroomgebieden waar een captatieverbod heerst. Er geldt een verbod voor captatie uit waterlopen gelegen in de gekleurde vlakken, tenzij het om een groen gekleurde waterloop gaat. De waterlopen aangeduid met een stippellijn, mogen gebruikt worden om te capteren, op voorwaarde dat je toestemming krijgt van de waterloopbeheerder.

Meer informatie en een gedetailleerde kaart, vind je op de website van de provincie Antwerpen. 

Je kunt het politiebesluit voor dit captatieverbod raadplegen via deze link. 

Het tijdelijk verbod geldt voor onbepaalde duur tot de opheffing van het politiebesluit.

Voor de volgende dagen wordt er wat regen voorspeld. Probeer hier op een verstandige manier mee om te gaan door dit water in de mate van het mogelijke te bufferen. Heb je een stuwtje in jouw perceelsgracht, zet deze dan dicht om al het water bij te houden.

Ondervind je momenteel al schade van de droogte? Contacteer dan jouw gemeentebestuur met de vraag om de schadecommissie samen te roepen. Meer informatie vind je in de brief van voorzitter Sonja De Becker gericht aan de Vlaamse burgemeesters.


21.05.2020 Provincie Antwerpen breidt captatieverbod op onbevaarbare waterlopen uit

Wegens de aanhoudende droogte kondigde de Antwerpse gouverneur vorige week een captatieverbod af voor een 10-tal onbevaarbare waterlopen in de provincie. Daar de droogte blijft aanhouden en het peil van enkele andere waterlopen sterk gedaald is, en een goede ecologische toestand moeilijk haalbaar blijft, wordt dit verbod uitgebreid met enkele stroomgebieden. Dit voor onbepaalde duur. Je mag enkel nog water capteren als drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat en beperkt als aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het captatieverbod geldt voor de volgende stroomgebieden:
- Weerijs (gedeeltelijk)
- Groot Schijn (gedeeltelijk)
- Kleine Nete (gedeeltelijk)
- Mark (gedeeltelijk)
- Grote Nete (gedeeltelijk)
- Platte Beek (gedeeltelijk)

In deze gebieden mag je uit geen enkele onbevaarbare waterloop water onttrekken. Dit betekent onder andere dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en ook visvijvers volledig moeten afgekoppeld worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Hieronder geven we een kaart weer met de stroomgebieden waar een captatieverbod heerst.

Meer informatie en een gedetailleerde kaart, vind je op de website van de provincie Antwerpen

Je kunt het politiebesluit voor dit captatieverbod raadplegen via deze link

Het tijdelijk verbod geldt voor onbepaalde duur tot de opheffing van het politiebesluit.
 


08.05.2020 Antwerpse gouverneur vaardigt tijdelijk captatieverbod uit in 10 stroomgebieden

Wegens de aanhoudende droogte heeft de Antwerpse gouverneur vandaag, voor onbepaalde duur, een gedifferentieerd captatieverbod afgekondigd. Het captatieverbod heeft betrekking op tien stroomgebieden gebieden in de provincie Antwerpen. Je mag enkel nog water capteren als drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat en beperkt als aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het captatieverbod geldt voor de stroomgebieden van de Laarse beek, Zwanebeek, Klein beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop, Loeijens Neetje en het Merkske. In deze gebieden mag je uit geen enkele onbevaarbare waterloop water onttrekken. Dit betekent onder andere dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en ook visvijvers volledig moeten afgekoppeld worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.
De beslissing is genomen ter bescherming van de goede ecologische toestand van de onbevaarbare waterlopen in dit stroomgebied. Het waterpeil in deze waterlopen staat momenteel te laag om deze goede toestand te blijven beschermen.

Hieronder geven we een kaart weer met de stroomgebieden waar een captatieverbod heerst in het rood. De groene gebieden zijn ook aangeduid als kwetsbaar stroomgebied, maar hier is momenteel nog geen captatieverbod van toepassing.

Meer informatie en een gedetailleerde kaart, vind je op de website van de provincie Antwerpen.
Je kunt het politiebesluit voor dit captatieverbod raadplegen via deze link.

Het tijdelijk verbod geldt voor onbepaalde duur tot de opheffing van het politiebesluit. 

Meer informatie

Thema: 
Region: